Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Förbundsstyrelsen informerar

Den 8 oktober genomförde förbundsstyrelsen (FS) sitt 5:e möte för året. Här följer en sammanfattning av ärenden, frågor och beslut som hanterades.

Budgetarbetet för 2024 och 2025 pågår och budgetprocessen ser ut som följande:

 • 10 november: Idrottsråden och elitkommittén (EUK) in sina förslag till verksamhetsplaner och budgetar.
 • 11–30 november: Ekonomiutskottet (EU) hanterar och sammanställer ett budgetförslag.
 • 30 november: EU lämnar budgetförslag till FS.
 • 10 december: FS beslutar om budget för 2024 (2025).

Bidragsansökningar
Personalen har sammanställt

 • rapporter och ansökningar för bidrag och projekt samt lämnat in dessa till RF enligt gällande regelverk
 • och skickat in bidragsansökningar till Svenskt Friluftsliv.

Besked om tilldelning av bidrag förväntas komma i slutet av oktober.

Förbundsstyrelsen
Ordförande Mervi Karttunen informerade om att hon av personliga skäl inte kommer att stå till förfogande för omval vid förbundsmötet 2024. Valberedningens ordförande är informerad.

Rapporter
Genomgång och uppföljning av rapporter kopplade till:

 • Styrelse- och personalkonferensen som genomfördes i Sigtuna i augusti.
 • Rådskonferens som genomfördes i Nacka i september.

Underlagen ligger delvis till grund för förslag till verksamhetsplaner.

Råd
Styrelsen uppdrog till Generalsekreteraren (GS) att se över

 • möjligheten att ha en personell resurs kopplad till respektive råd
 • och förtydliga rådens uppdrag.

Anläggningsgruppen
OS 2030

Vi för dialoger med flera kommuner och vi har genomfört möte med byggföretaget Serneke i samverkan med bandyförbundet.

Hammarstrand
Informerades om att projektet om rodelbanan i Hammarstrand, som vi erhållit ekonomiskt stöd för att genomföra, av olika anledningar inte har rullat på som planerat. Vi har av den anledningen förlängt projekttiden ytterligare ett år, med slutrapport i oktober 2024.

IBSF-kongress
Per-Anders von Scheele och Robert Klarqvist har som representanter för SweSports deltagit vid IBSF-kongressen. En rapport finns sedan tidigare på www.swesports.org Länk till annan webbplats..

FS beslutade om ny lydelse i stadgarna kopplat till styrelsens sammansättning
Efter en propå från RF om att vi måste justera den nuvarande skrivningen i våra stadgar tog styrelsen beslut att justera lydelsen till följande:

 • Vid valet av förbundsstyrelse utses en ordförande och 7 ledamöter och minst 40% av de personer som väljs ska representeras av ettdera könet.
 • Vid valet av valberedningen utses en ordförande och 2 övriga ledamöter, där könsfördelningen för övriga ledamöter ska vara helt jämn 50/50.

Vidare beslutade styrelsen i uppdrag åt GS att sammanställa en proposition i ärendet att beslutas om vid förbundsmötet 2024.

FS beslutade att komplettera Strategi 2029 med lite tydligare målsättningar.
Beslutet vid dagens möte var mål kopplade till antalet licenser och antalet aktiva i våra idrotter. Uppdrogs till GS att komplettera Strategi 2029 med målen.

FS beslutade gällande nya åldersklasser för veteraner (SweSkating):

 • att från säsongen 2023/2024 ska vi följa de internationella (IMSSC) åldersklassernna för veteraner (de internationella klasserna är indelade i 5-årsintervaller och startar vid 30 år)
 • att åldern definieras som ålder uppnådd under tävlingsåret (tävlingssäsong) som är 1 juli–30 juni.

FS beslutade gällande införande av distans och rekord (SweSkating):

 • att införa svenska rekord i Team Sprint för seniorer och juniorer
 • att godkänna rekordet på 1.24,48 som noterades av våra herrjuniorer under säsongen 2022/2023.

Förbundsstyrelsen återstående möten 2023
Digitalt möte 12 november 09:30 - 12:00.
Fysiskt möte 10 december 10:00 - 17:00.

Publicerad: 2023-10-17

Senast uppdaterad: 2023-10-17

Författare: Anne Österberg