Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Identitet och tillhörighet i starka föreningar

Hur föreningslivet engagerar och hur ett specialdisktriktsförbund (SDF) kan bidra till gränsöverskridande samverkan stod på agendan när 6 föreningar från SweSports Mellan, representerandes 4 olika idrotter, samlades på Idrottens Hus i Örebro för att utveckla sin verksamhet. Informationsutbyte, samtal, diskussioner kring mötesplatsen, arenan, synen på träning, tävling och friluftsliv stod bland annat på agendan. Föreningar förenar aktiva med ett gemensamt intresse i en idrott där individen har en identitet och tillhörighet. Alla är välkomna utifrån sina förutsättningar och ambitioner i en idrottsförening!

Det var en härlig vårsommardag med närmare 28 grader som mötte deltagarna från våra 6 föreningar från Linköping, Motala, Örebro och Karlstad. Värmen motiverade deltagarna samtidigt som några redan lände avsaknaden av en svalkande isflata att glida på. Andra berättade om Rullvivorna som rullar på för full fart in i framtiden, medan vårt senaste tillskott av idrotter, Inlinehockey, kunde berätta om full fart med seriespel och olika kvalserier i en intensiv tävlingsperiod. Långfärdsföreningen från Linköping kunde berätta om hur lätt det är att fylla en buss när de arrangerar en utflykt – oftast på bara några minuter när tillfällen ges. Gemensamt för alla dessa föreningar var glöden, engagemanget och viljan att lära sig och utvecklas.

Engagemanget i rummet var stort och att det är många som vill bidra till ett starkt föreningsengagemang, som är viktiga för att verksamheten ska växa. Att sedan på tvärs av idrotterna se möjligheter till samverkan, nyttja varandras resurser, kompetenser och samarbeta blev allt tydligare under kvällen. Även behovet av att utveckla SDF:ens roll och kunna ta del av de resurser och stöd som RF-disktrikten erbjuder, skapar möjligheter som man tidigare inte har tänkt så mycket på.

Starka organisationer med bra kunskap ger förutsättningar för att kunna utveckla en bra och attraktiv verksamhet för alla olika målgrupper. Ett spännande utvecklingsarbete med många saker att vara delaktiga i, ta del av och kunna engagera sig i. Samverkan mellan förbundet, RF-distrikten, SDF:en och föreningarna är viktiga och det var stor enighet i vikten av att fortsätta detta arbetet, och följa upp områden som ledarutbildningar inom pedagogik och ledarskap, styrelseutbildning, idrottsövergripande utbildningar samt idrottsspecifika utbildningar.

Att vara del av ett större sammanhang och dela sin passion och engagemang med andra bidrar till att stärka individens identitet, vilket sedan leder till starka föreningar med en bra och attraktiv verksamhet där glädje, gemenskap och tillhörighet är centrala ledord. Det fysiska mötet där man kan andas in stämningen i rummet, lyssna, fånga upp och dela olika intryck upplevdes kraftfullt och meningsfullt och var något som deltagarna såg fram emot även vidare framöver.

Vi älskar att bidra till att utveckla starka föreningar och distrikt! Resan har bara börjat och det är mycket som nu ska följas upp på olika sätt framöver.

Tack till alla som deltog och föreningsresan fortsätter vidare med Östsvenska och Norra distriktet efter sommaren!

Publicerad: 2024-05-17

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Författare: Bent-Erik Brenden