Hem / Elit och utveckling / Aktivitetsplan 2021-2022

Aktivitetsplan 2021-2022

Nedan hittar du den preliminära aktivitetskalendern för verksamheten kopplat till elit- och utveckling för säsongen 2021/2022. Vi har varit igenom en mycket speciell säsong där lite eller inget blev som planerat. Den nationella säsongen ställdes in och all lägerverksamhet har legat ner förutom för de som definierades som "professionella idrottare" enligt RF och Folkhälsomyndigheten

För den kommande säsongen är det nu klart att vi fortsätter med satsningarna för Topp och Talang och Olympisk offensiv. Planen är även att kunna återuppta verksamheten med "öppna läger" där planen är att samverka och bjuda in i anslutning till läger för Olympisk offensiv.

Öppna läger är en del av utvecklingsverksamheten som görs möjliga via bland annat sökt projektstöd och samverkan med föreningar. Vad som kommer att vara möjligt att genomföras beror mycket på det aktuella läget gällande corona. De rekommendationer och riktlinjer som till varje tid är gällande kommer att vara vägledande för genomförande av aktiviteter.

På grund av det rådande läget så kommer det att kunna komma erbjudande om aktiviteter med relativt kort framförhållning och det kan komma att bli snabba förändringar i de planer som finns.

Inbjudningar och förutsättningar inför öppna eller riktade aktivitet presenteras  på hemsidan samt i inbjudningar till berörda.

April

 • Gemensam Cluster Camp Playitas

Maj 

 • Tester för Olympisk offensiv och Topp och Talang
 • Pre-olympic camp Topp och Talang Östersund (Nils van der Poel och Johan Röjler)

Juni 

 • Olympisk offensiv daglig träning i Göteborg enligt plan. T
 • Topp och Talang träning enligt planering 

Juli

 • 12 - 21 Olympisk offensiv läger i Göteborg.
 • Med de senaste uppdaterade ändringar i restriktioner kopplat till corona kommer det att bli möjligheter för inbjudan föreningars aktiva att delta under vecka 28  

Augusti

 • Olympisk offensiv daglig verksamhet Göteborg  
 • Sommar is i Hamar 30 juli - 12 augusti (beroende på Corona restriktioner - preliminärt)
 • Nationellt läger i Sverige - kombination med utvecklingsläger 

September

 • Olympisk offensiv - daglig träning i Göteborg
 • Läger Vänersborg 
 • Tester vid CHP - Göteborgs Universitet Olympisk offensiv + inbjudna aktiva
 • 23 sept - Isläger Olympisk offensiv - Inzell
 • 23 sept - Isläger Topp och Talang Nils vd Poel -  Inzell

Oktober 

 • Isläger Olympisk offensiv Inzell
 • Möjligt utvecklingsläger tillsammans med OO
 • Basverksamhet Olympisk offensiv Göteborg - 
 • Topp och Talang isläger Inzell
 • 21 - 24 VC 1 Short track Beijing, China (OS kval tävlingar)
 • 28 - 31 VC 2 Short track Nagoya, Japan (OS kval tävlingar)

November

 • Isläger Olympisk offensiv TBD kopplat till tävling
 • 12 - 14 VC 1 Long track Tomaszow Masoviecki, Polen (OS kval)
 • 19 - 21 VC 2 Long track Stavanger, Norge (OS kval)
 • 18 - 21 VC 3 Short track Debrechen; Ungern (OS kval)
 • 25 - 28 VC 4 Short track Dordrecht, Holland (OS kval)
 • Junior VC 1 med neo senior TBA??
 • Junior VC 2 med neo senior TBA??

December

 • 3 - 5 VC 3 Long track Salt Lake City, USA (OS kval)
 • 10 - 12 VC 4 Long track, Calgary, Canada (OS kval)
 • Preliminär tränings och tävlingsläger Olympisk offensiv + utvecklingssatsning TBD
 • Olympisk offensiv daglig verksamhet Göteborg
 • Tävlingar för aktiva i Olympisk offensiv enligt IUP (Individuell utvecklingsplan)
 • Olympisk offensiv daglig träning i Göteborg

Januari 2022

 • Olympisk offensiv isläger Inzell - utvecklingsläger i anslutning
 • 7 - 9 Europamästerskapen Long Track, Heerenveen??, Holland
 • 14 - 16 Europamästerskapen Short track Dresden, Tyskland
 •  Junior världscup final m Neo senior TBA
 • 29 - 31 Junior världsmästerskapen Long track, Innsbruck, Österrike

Februari 2022

 •  4 -  20 OS Beijing, China Long track och Short track
 • Ungdomslandskampen i Sverige/Finland/Norge TBA
 • Läger och tävling Olympisk offensiv enligt IUP, 

Mars 2022

 • 6 - 7 Världscupfinalerna hastighet, Heerenveen, Nederland
 • 4 - 6 Junior VM Short track, Tomaszow Masoviecki, Polen
 • 18 - 20 Världsmästerskapen Short track, Montreal, Canada
 • Europacupfinal TBA
 • European Youth Olympic festival, Short track Voukatti, Finland
 •  

Tävlingsprogrammet kommer att uppdateras så snart formell information kommer från ISU kring tävlingskalendern. Det är fortfarande stor osäkerhet och bristande information kopplat till hur även den kommande säsongen kommer att arta sig på grund av Coronaläget. Ovan plan är högst preliminär och kommer att uppdateras fortlöpande under perioden framöver. 


Aktivitetsplaner för Skeleton, Rodel och Bob kommer att presenteras så även eventuell uppstart av verksamheten för Roller Derby internationellt.