Hem / Elit och utveckling / Projekt - Olympisk Offensiv

Projekt - Olympisk Offensiv

I enlighet med förbundets långsiktiga utvecklingsplan så har det inför säsongen 2020/2021 startats en förbundsgrupp med en heltidsanställd head coach.

Under 2019 presenterades förbundet Elitutvecklingsplan för Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitte samt för Parasport som en del i utvecklingen av det samordnade Elitidrottsstödet. Förbundet har i en dialog med Sveriges Olympiska kommitté haft en process kring att starta en satsning som går under namnet Olympisk offensiv. Under april/maj månad hade detta arbete lätt till att Skridskoförbundet kunde starta satsningen Olympisk offensiv med Göteborg som bas för verksamheten. Verksamheten har startats upp med en projektledning, en heltidsanställd tränare och 8 aktiva som ingår i gruppen. 

Projektledare är Wolfgang Pichler (SOK) tillsammans med Carina Skoog som är SOK's sportchef för skridsko och Bent Erik Brenden som projektledare från skridskoförbundet. Det är ett unikt projektet som är startad och även från SOK ett nytt sätt att jobba med utvecklingsverksamheten. Grunden är att skapa en bas på hemmaplan (nationalt träningscentra) och efter en noggran utvärderings process tillsammans med SOK startas verksamheten i Göteborg. Samarbete med Göteborgs Universitet och Center for Health and Performance är etablerat. Gruppen kommer att ha tillgång till gym och träningsfaciliteter i Friidrottens Hus, short track is från mitten av augusti, träningsfaciliteter på och kring Ruddalen. En spännande och utmanande process, men det är viktigt att bygga organisationen, bygga miljön och förutsättningar för verksamheten. Med gemensamma insatser från alla involverade parter kommer detta att skapa förutsättningar för att utveckla förbundets verksamhet mot framtida framgångar.

I första hand är projektet nu inne i ett provår och det är viktigt att alla slutar upp kring de möjligheter som här erbjuds. 

Ansvarig headcoach är Joel Eriksson som är anställd på heltid för att leda gruppen. Följande 8 aktiva från 6 föreningar har erbjudits plats och valt att tacka ja till detta unika erbjudande.  

Ann-Marie Lindqvist, IFK Göteborg

Erika Lindgren, Eskilstuna IK

Tina Svensson, Motala AIF

Wilhelm Ekensskär, SK Trollhättan

David Karlingsjö, SK Trollhättan

Arvid Karlingsjö, SK Trollhättan

Oskar Nilsson, SK Pollux

Adam Axelsson, SK Winner

Projektet är ett samarbete mellan SOK och SSF som möjliggör en långsiktig utvecklingssatsning med sikte på OS 2026/2030. 

För mer information om Olympisk offensiv kan man läsa här