Hem / Elit och utveckling / Kommittén och uppdrag

Kommittén och uppdrag

Idrottskoordintorn är anställd av förbundet och har det operativa ansvaret för verksamheten inom elit och utveckling.  

Kommittén sammanträder med jämna mellanrum och fungerar som rådgivande organ till Idrottskoordinatorn.

Har ni frågor om vår elit- och utvecklingsverksamhet så är ni välkomna att kontakta vår idrottskoordinator Bent Erik Brenden, se uppgifter nedan. 

Ordförande
Daniel Cabelduc, Segersäng
E-post

Ledamöter
Joel Eriksson, Göteborg

Anne Österberg, Generalsekreterare
Tel:08-699 61 00 (kopplad till mobil)
E-post

Adjungerad
Bent Erik Brenden, Idrottskoordinator 
Tel:08-699 61 88 (kopplad till mobil)
E-post

 Uppdrag

Elit- och utvecklingskommittén
Under våren 2018 har förbundsstyrelsen förtydligade uppdraget för samtliga råd och kommittéer. 
I den verksamhetsplan som förbundsmötet 2019 fastställde framgår det att under perioden 2019-2021 så ska fokus ligga på utveckling 

För kommittén Elit- och utveckling gäller följande fokus och inriktning:

Säkerställa att verksamheten bygger på två ben

 • Basverksamhet för SSF satsningar (junior/senior, damer/herrar) 
 • Toppsatsning (eventuell individuell extra satsning exempelvis Topp och Talang)

Fokus och Inriktning   

 • verksamheten ska baseras på volym, bas och bredd, för att bygga inför en framgångsrik elit i framtiden 
 • förbundets ansvar avseende elitverksamheten är främst landslagsverksamhet och uttagningar
 • förtydliga och precisera förbundets ansvar kontra föreningens ansvar avseende elitverksamhet 
 • elit = senior
 • utveckling = junior

Begreppet elit används 

 • när vi benämner aktiva som är uttagna att representera förbundet på landslagsuppdrag (såsom världscuper och mästerskap) för seniorer
 • när vi benämner aktiva som är uttagna och ingår i SOK:s topp och talangsatsning.


Uppdragsbeskrivning

Expertuppdrag (sker i samarbete med operativt ansvarig tjänsteman)

 • Planera, genomföra och utvärdera förbundets elitverksamhet
 • Planera, genomföra och utvärdera internationellt tävlande
 • Följa upp och utvärdera uttagna åkares utveckling
 • Göra uttagningar till SSF satsningar, landslag, internationell tävlingar och mästerskap
 • Säkerställa att verksamheten bygger på två ben:
 • Basverksamhet för SSF satsningar (junior/senior, damer/herrar)
 • Toppsatsning (eventuell individuell extra satsning exempelvis Topp o Talang)
 • Tillsätta och kontinuerligt vidareutveckla resursteamet kring verksamheten, tekniskt, fysiskt, mentalt och medicinskt samt säkerställa att ledare/tränare vidareutvecklas inom coaching
 • Omvärldsanalys och utvecklingsanalyser på högsta nivå samt bevakning av de senaste forskningsrönen
 • Föreslå kandidater till stipendier och utmärkelser
 • Ansvara för budget och ekonomisk uppföljning samt säkerställa att ekonomiska resurser finns för att möjliggöra internationellt konkurrenskraftiga elitprogram. 

Utvecklingsuppdrag

 • Ta fram, kommunicera, implementera och följa upp både 2-åriga och mer långsiktiga utvecklings- och tillväxtplaner för verksamheten inom samtliga av våra idrotter.
 • Den 2-åriga utvecklings- och tillväxtplanen ska konkretiseras genom en aktivitetsplan för varje verksamhetsår. Aktivitetsplanen ska beskriva hur arbetet ska genomföras med olika aktiviteter för respektive idrott i syfte att utveckla/höja nivån på de aktiva och samtidig behålla så många som möjligt.