Hem / Elit och utveckling / Långsiktigt plan 2018-2020

Långsiktigt plan 2018-2020

Utvecklings- och tillväxtplan för verksamheten
Strategi - 2018 - 2020

Planen är preliminär och kan komma att uppdateras med tiden. 


År 1 – SÄSONGEN 2018/2019  
Isidrotterna - hastighet och short trac
(kopplat till RF och ISU projekt)

 • Föreningsresan – nulägesanalys, insamling av data och fakta
 • SSF’s satsning är kopplat till två projekt Unga Blågult  och Making a Better Skating Nation – ISU
  • Öppna läger enligt konkret projektplan
  • Inbjudan till föreningsledare
  • SSF ledare föreningsdialog – deltagande på förenings/distriktsläger
  • Tränarforum
  • Dokumentation av träningsdata
  • Arbete med LUP’en – webplattform
  • Uppdatering av kravanalyser –
  • Ramprogram
  • Översyn av nationell verksamhet för att på sikt kunna ingå i  internationellt samarbete.
  • Rapportera aktiviteter till ISU och RF
 •  Representation på VC och mästerskap

 Roller derby

 •  Färdigställande av kravanalys
 • Utformning av framtida landslagsverksamheten
 • Samarbete kring projekt kopplat till rådet för idrott och förening avseende
  barn och ungdomsverksamhet

 År 2 – SÄSONGEN 2019/2020

Isidrotterna - hastighet och short track

 • Samma som år 1 – verksamheten enligt samma struktur som år 1, se ovan
   
 • Uttagning till träningsgrupp.
 • Deltagande på ungdoms OS
 • Representation på VC och mästerskap

Roller derby

 • Fastställande av principer landslagsverksamhet
 • Lägerverksamhet - bootcamps (alla åldrar)
 • Implementering av LUPen och kravanalys