Hem / Making a Better Skating Nation

Making a Better Skating Nation

2015-03-24
Vad är Making a better skating nation?

2015-03-24
Nytt upplägg för förbundsmöteshelgen den 24-26 april

Fredag 24 april
VIP-kväll  – Ni som är inbjudna till denna kväll kommer att få detaljerad information via mejl den 25 mars.

 

Lördag 25 april
Fler gör mer tillsammans!

09:00-10:30 Föreläsning med Magnus T Karlsson.

Magnus är en intressant herre med många strängar på sin lyra. Som en stark kraft i FBC Lerum har han utvecklat verksamheten där genom att släppa in fler och öppnat upp så att verksamheten och människorna ges möjlighet att växa.

På FBC Lerums hemsida säger Magnus följande om sitt dåvarande uppdrag:

-Det är med stor entusiasm jag antagit utmaningen att leda den nya föreningen! På årsmötet framförde jag vikten av att alla nu hänger med in i det nya, vi har inte råd att förlora en enda spelare, våra ledare behövs mer än någonsin för att ge spelarna information, trygghet i en stund då vi precis förlöst den nya föreningen, likt ett nyfött föl måste vi komma snabbt på fötter, man vet aldrig vad som kan hända…

Vi har bjudit in Magnus att tala då vi står inför stora förändringar inom våra sporter vare sig vi vill det eller ej. Hans erfarenheter kan komma att vara nyttiga och ge den energi som vi behöver för att våga öppna upp och bjuda in människor och förändring.

11:00-11:45 Making a Better Skating Nation
(Att skapa en bättre skridskonation)

Sebastian Falk presenterar projektet ”Making a Better Skating Nation”, ett projekt som kommer att löpa under lång tid framöver. Syftet är att skapa en miljö och ett klimat som gynnar skridskosporterna. Den miljö och det klimat som vi som verkar i dessa forum vill ha. Presentationen handlar också om hur de styrdokument som idag finns ska kunna komma att hjälpa till med den struktur som behövs för att engagerade ledare på alla nivåer enklare ska kunna finnas till för medlemmar och aktiva inom sina verksamheter. Alla är ledare på något sätt även de aktiva

är ledare inom sina föreningar. Vi har tillsammans ett ansvar för att det ska bli så bra som möjligt.

12:00 – 13:00 Lunch

Things that are working
(Saker som fungerar)

Under den här punkten så kommer projekt som verkligen fungerar att presenteras. Inom ramen för SSF så finns många lyckosamma projekt och vi har valt att lyfta fram några. Det är ett urval av lyckade projekt, det finns många fler. Den här punkten är en serie korta anföranden av följande:

Malmö City Skaters en öppen förening
Malmö City Skaters har på kort tid funnit en plats i skridskomiljön och vuxit snabbt. Gisle Tverland kommer att förklara vilka som var deras framgångsfaktorer för att lyckas på så kort tid.

•  SK Trollhättan en fantastisk resa på 5 år 2009-2014.
Göran van der Poel berättar om SK Trollhättans utveckling som förening och hur man har jobbat med sin klubbverksamhet

• Nils vd Poel Juniorvärldsmästare

Mattias Hadders berättar om den resa han och Nils ha gjort för att nå till världsmästartiteln och de stora prestationer som Nils stått för under säsongen på hastighetssidan.

• Karriärmöjligheter inom ISU

Kalle Skoog skiljedomare med ISU status berättar för oss hur du som funktionär kan skaffa dig en karriär inom Hastighet eller Short-Track med ISU. Sverige är väl representerat vid stora mästerskap och har en lång tradition av duktiga funktionärer. Något vi är stolt över och vill fortsätt med.

FrameWork for Attractive Skating
(Ramverk för attraktiv skridsko)

När vi nu står inför förändringar är det viktigt att vi diskuterar hur vi ska förhålla oss till varandra och att vi tar reda på vad var och en behöver göra för att få utvecklingen att fortgå. När vi engagerar oss som funktionärer, ledare och representanter vad är då viktigt och vad ska vi stå för. Diskussionsforum där vi tillsammans lyfter frågor kring hur miljö ska vara.


16.30 – 18.30 FÖRBUNDSMÖTE

I enlighet med förbundets stadgar så genomförs förbundsmötet 2015.

19.30 Middag


Söndag 26 april
09:00-10:00 Ungdomsrådet/LTAD

När vi formar ett nytt tillvägagångssätt så är det viktigt att vi gör det för brukarna. Ungdomsrådet är representanter för åkarna och de kommer att presentera sin syn på hur verksamheten ska bedrivas. Magnus Gustafsson har under de senaste två åren gått en utbildning till att bli elittränare, ETU. Magnus har i sin utbildning gjort ett arbete där ha har tittat på hur hastighetssidan bedriver ungdomsträning. Under den här punkten kommer Magnus att presentera sitt arbete.

10:15-11:30 What’s the Plan, Stan?

Med alla intryck under helgen som bas formar och presenterar vi den plan som kommer att vara en del av verksamheten i SSF. Den plan som vi tror är bäst för utvecklingen av organisationen SSF. Vi sammanfattar och avslutar med lunch.


11:30 Lunch

 

 

Publicerad 2015-03-06
En partner är Oskar Gustafsson, nybliven ordförande i ungdomsrådet.

Oskar Gustafsson

Oskar tävlar i Hastighet och är en del av ESDP. Han representerade Sverige vi Junior- WC i Collalbo,Italien i vintras. Oskars svar reflekterar hans syn på Hastighets delen av Svenska Skridskoförbundet. Fram till Årsmötet kommer det att presenteras ett antal partners i projektet ”Making a Better Skating Nation”, från samtliga delar av Svenska Skridskoförbundet. Åkare, ledare, funktionärer m.m. Vi har valt att starta med Oskar som Ordförande i Ungdomsrådet och under devisen ”The future of a nation lies in the education of it’s youth”.

 

Varför vill du vara en partner i ”Making a better skating nation”?
Det skulle vara kul att vara med och bygga något nytt. Något som har en tanke och en röd tråd genom hela verksamheten. Jag tycker idag att det ibland saknas tanke bakom det som görs. Det är var person för sig och vi är inte alltid ett lag. Jag vill vara en del av ett större lag där vi tillsammans gör varandra bättre. Ett lag där vi kan flytta kunskap mellan åkare, mellan ledare och mellan tränare. På så sätt skulle vi kunna skapa en kunskapsbank där fler ge möjligheten att bedriva en modernare träning och på så sätt lättare nå sina mål. Det här vill jag påverka med att vara en partner i ”Making a better skating nation”.

 

Vad kommer du att bidra med som partner?

Jag ska försöka bli så bra som möjligt som åkare för att göra resultat och inspirera andra.

Jag vill tillsammans med ungdomsrådet driva frågor som gör att ungdomssidan. Ungdom för mig är inte elit eller bredd utan bara ungdom. Det innebär att alla ungdomar som väljer att träna skridsko ska få möjligheten att bli så bra som möjligt och bli sedda för dem de är.

Vi behöver en mer avslappnad inställning till idrotten och tävlandet. Där resultat är viktiga men inte avgörande för deltagande. Jag tror också att det är dags att ta steget in i 2000-talet. Jag upplever att en del av det som görs är gamla grejer som inte är moderna nog. Det ger inte oss chansen att nå vår fulla potential som åkare. Jag vill att vi ska vara en morden skridskonation.

 

Vad tycker du att ”a skating nation”(en skridskonation) innebär?

En nation som har åkare. En nation som har stora framgångar och bredd. Att vi är beredda att dra åt samma håll och undersöka nya metoder som kan ge fler chansen att bli duktiga skridskoåkare. Vi behöver också utbilda tränare och ledare som i sin tur utbildar åkare för den moderna skridskon.