Hem / Stadgar

Stadgar

Förbundets stadgar är ett viktigt dokument och är själva grundet för verksamheten. Stadgarna skall hållas aktuella och Svenska Skridskoförbundet uppdaterade sina stadgar efter förbundsmötet 2005 och 2011.


Svenska Skridskoförbundets stadgar


Normalstadgar för förening finns på RF:s hemsida
Som stöd till föreningarna har RF sedan lång tid tillbaka tillhandahållit en stadgemall, RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar. Normalstadgarna är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar.