Hem / Utbilda dig!

Utbilda dig!

IMG_2248

 

Vi har ett stort arbete igång för att ta fram nya utbildningsmaterial för att kunna erbjuda dig nya moderna utbildningar. Vi kommer här att presentera vårt utbud av utbildningar vartefter dom blir klara.

Långfärdsskridsko
Utbildarutbildning
En utbildning för att utveckla och utbilda befintliga Långfärdsskridskoledare som i sin tur kan utbilda nya ledare i sin hemmaklubb.
Antal kurstimmar: 16 (á 45 minuter) 
Kursinnehåll:
Rekrytering
Ledarrollen
Säkerhetstänkande
Case
Riskbedömning
Mentorskap
Praktiskt pass med fokus på skridskoteknik

Hastighet
Starterkurs steg 1

Antal kurstimmar: 12 (á 45 minuter)                     
Kursinnehåll
En starter´s huvuduppgift
Utrustning och säkerhet
Starterns placering
Starterns medhjälpare
Röstvård
Väderpåverkan
Spänning (koncentration)
Prestationskurva
Gällande regler


Starterkurs steg 2
Antal kurstimmar: 12 (á 45 minuter)
Kursinnehåll
Repetition av regler som berör startern
Merparten av denna kurs ligger i praktisk övning med videofilmning av starterna.
Grupparbeten (Exempel av olika situationer)
Analys av video

Grundläggande funktionärsutbildning
Antal kurstimmar: 3 x 6-9 (a 45 minuter) 

Skridskotävlingen - grundläggande tävlings- och funktionärskunskap för hastighetsåkning på skridsko.

Genomförs i föreningen och lärgruppstimmarna rapporteras till SISU.

 

Sebastian Zamani, skiljedom svcup 2006IMG_8139Utbildningar som planeras
Starterkurs för short track
Skiljedomarkurs för hastighet och short track
Funktionärsutbildning inline
Tränare - utbildningspaket från nybörjare till elit

 

Har du/ni önskemål om att utbilda dig som tränare, ledare eller funktionär, mejla oss så kontaktar vi dig.