Hem / Covid-19/Coronaviruset

Covid-19/Coronaviruset

Här samlar vi information kring covid-19 (Coronaviruset). Förbundet bevakar löpande den information som kommer från regering, folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att värna våra medlemmars hälsa och bidra till att minska smittspridningen. Coronakrisen påverkar vår verksamhet mycket men tillsammans gör vi allt vi kan för att hålla nere smittotalen.

Svenska Skridskoförbundets samlade information 

Svenska myndigheters råd och riktlinjer

Riksidrottsförbundets samlade information

Internationella förbunds samlade infomation om covid-19