Hem / Förbundsmöte / Förbundsmöte 2019

Förbundsmöte 2019

Maurine Filip är 29 år blev vid förbundsmötet den 14 april 2019 vald till ordförande för Svenska Skridskoförbundet. Maurine är förbundets första kvinnliga ordförande.  
Läs mer om Maurine och den nya styrelsen

Protokoll

 

Mötet ägde rum den 13 - 14 april på Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm.

Program

Stadgar

Röstlängd

Fullmakt  (Skickas till kansliet eller skrivs ut och tas med på mötet)

Dagordning

Motion från SK Trollhättan

Styrelsen förslag avseende punkt 10 på dagordningen

Ekonomi och budget 2019

Verksamhet 2019 - 2020

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017


Revisionsberättelse 2017

Valberedningens förslag

Information från Valberedningen OBS! Nomineringstiden förlängd till den 15 mars.