Hem / Förbundsmöte / Förbundsmöte 2021

Förbundsmöte 2021

210507

Kallelse till förbundsmöte 2021
Vid förbundsmötet hanteras, förutom ordinarie ärenden, 5 insända motioner samt 3 propositioner från styrelsen. 
Förslagen från styrelsen är:  
 - Nytt namn på förbundet
 - Nya stadgar
 - Avveckling av Jojjes minnesfond

Propositioner och motioner i sin helhet återfinns nedan under rubriken dokument.

Datum och tid
Förbundsmötet genomförs (digitalt) den 13 juni kl 11.00. Inloggning kan ske från kl 10.30

Digitalt möte
Pga rådande situation genomförs mötet digitalt (se nedan information om mötesplattformen).

Anmälan
Medlemsföreningar är välkomna att anmäla sin representant via mejl till This is a mailto link.
Anmälan ska vara förbundet tillhanda senast den 31 maj.

I anmälan ska följande framgå:
• Namnet på medlemsföreningen
• För och efternamn på personen som ska representera föreningen vid mötet (och om den röstar/har rösträtt eller enbart deltar som gäst).
• Mejladress som ska användas för uppkoppling vid det digitala mötet samt ett telefonnummer som personen är nåbar på under mötet.

Mötesplattform
Vi kommer, precis som vid det extra årsmötet 2020, att använda oss av Easymeet som mötesplattform. Anmälda till mötet kommer att få ett mejl med en länk för att bekräfta sin e-postadress. E-postadressen måste bekräftas innan man kan logga in på mötet, detta behöver göras i god tid innan mötet för att undvika inloggningsproblem på mötesdagen. Länk till mötet kommer att skickas ut till alla bekräftade deltagare i god tid. Vi vill uppmärksamma alla på att detta mejl ibland kan hamna i skräpposten.

Dokument 
Dokument inför förbundsmötet publiceras senast den 14 maj

Valberedningen förslag
 

Uppdrag till förbundsstyrelsen, från förbundsmötet 2019 
Vid förbundsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av
SM tävlingar och startavgifter. 

Här presenterar vi utfallet av översynen och förslag till nya SM avgifter 
SM-tävlingar och startavgifter - En översikt.pdf  
Utredning och förslag - Startavgifter SM.pdfKungörelse av förbundsmötet
Styrelsen beslutade vid sitt möte den 7 februari att flytta fram förbundsmötet att genomföras den 13 juni. Information om detta publicerades på förbundets officiella organ www.skridsko.se den 22 februari 2021. Informationen skickades även ut till föreningar och distrikt via förbundets nyhetsbrev Skridskonytt den 25 februari 2021.