Hem / Förbundsmöte / Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till Svenska Skridskoförbundets styrelse för perioden 2017-2019

Valberedningen har till uppgift att på ett opartiskt sätt föreslå kandidater som är lämpade att företräda svensk skridsko i förbundsstyrelsen.

Inför årsmötet i april står ordförande och hela styrelsen för omval. I år har sittande ordförande avböjt vidare uppdrag. Vi har från valberedningen efterfrågat nomineringsförslag från våra föreningar och utifrån dessa förslag tillsammans med befintliga ledamöter försökt få fram en bra mix. Vi har eftersträvat en jämn fördelning mellan kön, ålder och representation av förbundets olika idrotter. Vi har också tagit hänsyn till föreslagna personers erfarenheter, bakgrund och sysselsättning för att få en ”bredd” i styrelsen avseende olika kompetenser.

Valberedningens förslag:

Ordförande:                  Nyval av - 
                                        Mikael Eriksson 
Kort fakta: Mikael har suttit två år i svenska skridskoförbundets styrelse, och är även sedan flera år styrelseledamot och ledare i IF Thor. Han har en egen idrottsbakgrund främst inom simsport, där han också haft styrelseengagemang på föreningsnivå. Mikael arbetar sedan 25 år inom den svenska utrikesförvaltningen och är idag ambassadör på UD med ansvar för att samordna svensk utrikespolitik på energi- och klimatområdet. Han har tidigare varit placerad i Frankrike, Belgien, Kanada och Azerbajdzjan. Mikael är ledamot av kungliga krigsvetenskapsakademin.

Som ordförande kommer Mikael att prioritera dialogen mellan styrelse, kansli och föreningarna, samt lägga vikt vid förbundets internationella kontakter.

Ledamöter:                   Omval av – 
                                       Daniel Cabelduc
                                       Linda Liljedahl
                                       Monica Lidén
                                       Sebastian Falk

                                       Nyval av –
                                       Eva Westin

Kort fakta:  45 år, sitter som ordförande i Sundsvalls Skridsko klubb, jobbar på Sundsvalls kommun som kart-GIS ingenjör. Bakgrund som maskiningenjör men har även jobbat som projektledare och produktionsplanerare. Har 2 söner (Anton 15 år och Albin 12 år). Båda håller på med skridsko och orientering. Eva är engagerad i båda föreningarna.

                                         Magnus Axelsson
Kort fakta: 47 år och bor i Kumla, har två söner varav en tävlar på skridskor den andra spelar handboll. Har de senaste 20 åren varit tränare i SK Winner och dess aktiva. Är ägare och VD på AMAX konsult AB, ett konsultföretag inom fastighetsbranschen med 12st anställda idag. Har varit aktiv inom skridskon sedan 70talet. Har tävlat inom tre av förbundets discipliner, Hastighet, Short Track, Inline. Haft olika tränar och ledare funktioner inom förbundet de senaste 10åren. Har de senaste 15åren arrangerat resan till svensk skridskos mest omtyckta tävling Viking Race Heerenveen.

                                          Karolina LioLiou 
Kort fakta: 28 år, jobbar som lärare i GBG men ska flytta till Malmö. Fokusområden mångfald, ungdomsidrott och PR. Har suttit som ordförande i Göteborg Roller Derby och varit med i styrelse i nationellt förbund och studentföreningar.

                                           Fredrik Decker
Kort fakta: 55 år, styrelseledamot i Södermalms IK. Har två barn varav den ena håller på med skridsko. Har kontakt främst med longtrack och shorttrack, men även med inlines och långfärd. En av de drivande bakom Short Track i Mälardalen. Arbetar för att utöka och förbättra samarbetet mellan klubbarna. Har ett brinnande intresse för material och anläggningar. Är egenföretagare i fastighetsbranschen, ekonom i botten och har lång erfarenhet från strategisk marknadsföring och IT.

Revisorer:                      Omval av –
                                        Åke Pettersson
                                        Thomas Kleverman                                                                                               

Revisorsuppleant:          Omval av –  
                                         Kjell Morberg         

 

Övriga nominerade:
Gisle Tverland nominerad av Malmö City Skaters och Varbergs Rullskridskoklubb
Pia Bergknut nominerad av  Malmö City Skaters
Jonas Schön nominerad av SK Pollux, Stockholm Speedskaters, SK Skrinnaren
Maurine Filip nominerad av Gothenburg Roller derby
Rebecka Lindberg nominerad av Stockholm roller derby

 

Svedala 2017-04-05

Daniel Jansson, Emma Wallgren och Per-Arne Spiik