Hem / Försäkring

Försäkring

Sammanställning över försäkringar som vi erbjuder i samarbete med Folksam

Ungdomsförsäkring
För barn och ungdomar upp till 14 år finns det en olycksfallsförsäkring som ingår i föreningens medlemsskap i Skridskoförbundet. Alla barn och ungdomar ska registreras med en Aktivitetslicens i Idrott Online. Försäkringen är kostnadsfri.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Långfärdsskridskoklubbar
Tillsammans med Folksam har Svenska Skridskoförbundet utarbetat en möjlighet för Långfärdsskridskoklubbar att teckna en olycksfallsförsäkring för alla aktiva inom långfärdsskridskoåkning.
Försäkringen gäller under långfärdsskridskoåkning i föreningens regi.
Premien är 12 kr per medlem och kalenderår.

Du anmäler dina försäkrade åkare utan namnförteckning genom att skicka ett mail till Svenska Skridskoförbundet och meddela hur många medlemmar ni löser försäkring för och vilken förening det gäller. Premien betalas till Svenska Skridskoförbundets bankgiro 696-5297.

Sanktionsförsäkring för tävlingar och långlopp
Tävlingar som arrangeras av våra medlemsföreningar sanktioneras via förbundet och alla som deltar i en tävlingsklass skall inneha tävlingslicens.

Långlopp som arrangeras av föreningar anslutna till förbundet sanktioneras och kungörs i kalendern på hemsidan. Föreningar ansöker om sanktion för långlopp genom att fylla i, för detta ärende avsedd blankett, detta innebär att alla deltagare ska vara försäkrade.  Föreningen betalar 12 kr/anmäld deltagare/startande över 15 år. Avgiften betalas till förbundet direkt efter genomfört lopp (senast en månad efter loppet på plusgrio 25 30 65-7 alt bankgiro 696-5297).
Redovisning: Senast en månad efter tävlingen ska arrangören skicka startlistan och betala sanktionsavgiften till förbundet.
Rapportering: Efter loppet insänder arrangörsföreningen resultatlistor med e-post till förbundskansliet för publicering på hemsidan.

Råd och vård 
Från och med 1 januari 2020 ingår Råd och Vår för idrottsskador i din försäkring/tävlingslicens. Det betyder att du alltid ringer 020-44 11 11 eller mejlar This is a mailto link om du skadat dig på träning eller tävling.
Läs mer om Råd och vård vid idrottsskador här.


Via RFs Grundförsäkring, är förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare försäkrade då dom utför uppdrag åt föreningen olycksfallsförsäkrade.

Du kan läsa mer om idrottsförsäkringar tecknade för skridskoverksamhet på Folksams hemsida.


Folksam erbjuder även utökade försäkringar för Ideélla föreningar


Så här går du tillväga när du skadat dig

För att anmäla olycksfallsskada ringer du Folksam, Idrott, tel 08-772 87 40, mån-fre 8-16. De flesta skador regleras direkt på telefon.

Övrig information
Begreppet olycksfallsskada: Med olycksfall menas en plötslig utifrån kommande påverkan som oförutsett drabbar den försäkrade. Olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom olycksfall. Total hälseneruptur (avsliten hälsena) anses som olycksfallsskada även utan sådan utifrån kommande påverkan.

Utländska åkare som representerar svensk förening ska licensieras. Åkare från vissa länder är inte berättigade till offentligt finansierad vård i Sverige. För dessa blir avgifter vid vård och behandling dyra och försäkringen otillräcklig. Arrangörsföreningar bör komplettera med en försäkring för dessa som ger kostnadstäckning vid såväl olyckfalls som akut sjukdom,dygnet runt.

Skattebestämmelser: Utbetalda ersättningar är inkomstskattefria.

Prisbasbelopp: Vissa ersättnigar är knutna till prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Dessa bestäms på grundval av det prisbasbelopp som fastställts för det år då skadan inträffade.

Försäkringsvillkor: Fullständiga försäkringsvillkor översändes på begäran