Hem / Skridsko och Kälke - ett förbund

Skridsko och Kälke - ett förbund

Från och med den 1 januari 2021 är Svenska Kälksportförbundet en del av Svenska Skridskoförbundet. Detta innebär nu att Svenska Skridskoförbundet nu företräder och administrerar verksamheter inom följande idrotter:

Kälkidrotter

 • Alpinrodel
 • Banrodel
 • Bob
 • Naturrodel
 • Skeleton
 • Sledcross

Rullidrotter

 • Inline
 • Roller Derby

Skridskoidrotter

 • Long track (hastighetsåkning)
 • Långfärdsskridsko
 • Short track

 

Bakgrund

Den 13 september 2020 beslutade föreningarna på Svenska Skridskoförbundets extra förbundsmöte om en förändring av stadgarnas ändamålsparagraf som fastslår att förbundet även bedriver kälksportverksmahet. Med detta kan föreningar som bedriver kälksportverksmahet välkomnas som medlemmar i Svenska Skridskoförbundet. 

På  Kälksportförbundets förbundsmöte den 3 oktober 2020 beslutade föreningarna att verkställa beslut om nedläggning av Kälksportförbundet och därmed försätta förbundet i likvidation. All verksmahet ska föras över till Svenska Skridskoförbundet till den 1 januari 2021. Förbundsstyrelsen utsågs till likvidatorer av Kälksportförbundet. 

Dessa två beslut innebär sammantaget att ett samgående är beslutat av båda organisationerna

Flera viktiga frågor som exempelvis nya stadgar och förbundets namn beslutas ytterst av förbundsmötet den 25 april 2021.

Arbetet med samgåendet har pågått sedan hösten 2019 av en bredningsgrupp och en samgåendegrupp: 

Samgåendegruppen har under arbetet bestått av följande personer:

 • Maurine Filip (ordförande Svenska Skridskoförbundet) 
 • Gisle Tverland (ledamot förbundsstyrensen Svenska Skridskoförbundet)
 • Hasse Abrahamson (ordförande Svenska Kälksportförbundet)
 • Anne Österberg (GS Svenska Skridskoförbundet)
 • Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet)
 • Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

 Beredningsgruppen består av följande personer:

 • Anne Österberg (GS Svenska Skridskoförbundet)
 • Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet)
 • Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

I sammanslagningen av förbunden så ska det bl a arbetas fram nya styrdokument och stadgar. Arbetsgrupper enligt följande har arbetet med: 

Arbetsgrupp Stadgar består av följande personer:

 • Christer Pallin (fd chefsjurist på RF)
 • Anne Österberg (GS Svenska Skridskoförbundet)
 • Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet)
 • Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

Arbetsgrupp Kommunikation består av följande personer
Ny hemsida, sociala medier, kommunikation mm

 • Petra Jankov (ledamot förbundsstyrelsen Svenska Skridskoförbundet)
 • Ingo Johansson (Malmö City Skaters)
 • Roger Strandberg (content producent Svenska Kälksportförbundet)
 • Niclas Bentzer (GS Svenskas Kälksportförbundet)

Arbetsgrupp Valberedning består av följande personer:
Valberedningen för Skridskoförbundet och för fd Kälksportförbundet samarbetar med förslaget till styrelse som beslutas om i samband med förbundsmötet 2021. 

 • Karl Skoog (sammankallande valberedning Svenska Skridskoförbundet)
 • Sebastian Falk (valberedning Svenska Skridskoförbundet)
 • Elin Sundling (valberedning Svenska Skridskoförbundet)
 • Lotten Hjelm (ordförande valberedning Svenska Kälksportförbundet)
 • Anders Söderberg (valberedning Svenska Kälksportförbundet)
 • Linnea Nilsson-Waara (valberedning Svenska Kälksportförbundet)
 • Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

Arbetsgrupp Elit består av följande personer:
Elitverksamheten för båda förbunden ska hanteras och för detta finns en arbetsgrupp.

 • Daniel Cabelduc (ordförande elitkommittén Svenska Skridskoförbundet)
 • Bent-Erik Brenden (idrottskoordinatior elitidrottsfrågor Svenska Skridskoförbundet)
 • Ann Kohala (Team Manager Banrodellandslaget)
 • Roberth Klarqvist (Team Manager Skeletonlandslaget)
 • Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet)
 • Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)

 

Senaste nytt

Här nedan länkas till alla nyheter som publicerats på hemsidan och som rör samgåendeprocessen. 

2020-11-17 Uppdatera medlemmarnas status Aktiv i idrott i IdrottOnline 

2020-09-13 Skridskoförbundet och Kälksportförbundet går samman

2020-09-09 Förlängd möjlighet att poströsta

2020-09-04 Brev från Ordförande

2020-08-20 Extra Förbundsmöte