Hem / Utmärkelser

Utmärkelser

Svenska Skridskoförbundets Förtjänsttecken
Sökes av distrikt eller förening och är avsedd för enskild person.

Elitmärket

Låftmanpriset
Låftmanpriset har utdelats sedan 1969. Priset är ett resultat av en i konstfacksskolan utlyst pristävling där ett 50-tal elever deltog. Priset består av en tavla i silver och utdelas årligen till en skridskoåkare som visat föredömligt uppträdande på och utanför tävlingsbanan och som uppnått toppresultat i sin klass. Mottagaren av priset skall ej ha fyllt 19 år före aktuell tävlingssäsong (1/7 - 30/6). Det årliga priset bekostades från början av avkastningen ur den fond som genom en insamling skapades i samband med att dåvarande förbundsordförande Sven Låftman fyllde 80 år. 1999 var medlen i fonden slut och Svenska Skridskoförbundet beslutade då att även överta det ekonomiska ansvaret för utdelningen av priset.

Jojjes Minnesfond
Fonden instiftades till minne av förbundsordförande Georg Pettersson vid hans bortgång. Ur avkastningen från fonden utdela årligen stipendium till unga lovande skridskolöpare.

Prinsens Guldnål
Med HKH Prins Bertils gillande och godkännande har Svenska Skridskoförbundet instiftat ett hederstecken, Prinsens Guldnål.  Priset tilldelas en skridskolöpare som enligt förbundsstyrelsens uppfattning, närmast föregående säsong vid nationella eller internationella tävlingar, EM, VM eller OS gjort den bästa insatsen och genom personligt uppträdande varit ett föredöme för ungdomen.  Nålen kan utdelas antingen för enstaka topprestationer eller för genomsnittligt framträdande prestationer

Bröderna Granaths fond
Fonden har till ändamål att stimulera lovande skridskolöpare och uppmuntra dem att satsa som elitidrottare på skridskosporten och därmed förhoppningsvis nå den yppersta världseliten.

Tage Stolpes Stipendiefond 
Stipendier utdelas till enskilda unga aktiva inom skridsko eller annan idrott och som visar stor talang, har engagemang och är föredöme för ungdomar och i andra hand till satsningar på grupper av aktiva, t.ex. gemensamma träningsläger.

 
RF:s förtjänsttecken
Endast personer som fått sitt förbunds högsta utmärkelse kan erhålla RF:s förtjänsttecken. Vi har här skapat en lista, baserad på RF:s sammanställning över mottagare, av skridskoledare som genom åren tilldelats denna utmärkelse.