Hem / Utmärkelser / RF:s förtjänsttecken

RF:s förtjänsttecken

RF:s förtjänsttecknet kan tilldelas

dels den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år

dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år

dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år

dels den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse

dels den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Endast personer som fått sitt förbunds högsta utmärkelse kan föreslås erhålla RF:s förtjänsttecken. I sällsynta undantagsfall kan en person som verkat i två eller flera förbund erhålla förtjänsttecknet utan att ha fått sitt förbunds högsta utmärkelse.


I listan nedan presentar vi ledare inom Skridsko-Sverige som tilldelats RF:s förtjänsttecken efter att ha tilldelats SSF:s högsta utmärkelse. 

RF:s förtjänsttecken
mottogs år
Namn
1916 Victor Lundqvist
1916 Henrik Pettersson
1918 Sven Låftman
1927 Hjalmar Olsson
1928 Birger Kjellström
1955 Erik Save
1959 Bertil Lord
1964 Olof Bylander
1966 Tage Stolpe
1966 Gunvald Håkanson
1973 Georg Pettersson
1975 Bertil Albinsson
1975 Einar Albinsson
1983 Eric Engquist
1983 Lars-Erik Ström
1983 Nils König
1985 Bernt Wallin
1987 Bertil Olsson
1989 Sune Samuelsson
1993 Knut Åkesson
2003 Lars-Olof Eklund
2007 Jan Marmstål
2011 Ulf Lindén