Hem / Vår organisation

Vår organisation

Svensk Skridsko är Svenska Skridskoförbundet och dess distrikt som består av anslutna föreningar med aktiva och ledare. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål för att våra idrotter ska vara tilltalande, starka och framgångsrika. 

Inom förbundet delar vi upp vår arbete och vår verksamhet

Förbundsstyrelsen - långsiktigt och strategi
Förbundskansliet - operativt arbete
Råd - rådgivande organ till operativt ansvarig personal
Kommitté - arbetar tillsammans med personal inom elitverksamhet
Arbetsgrupper - tillsätts vid behov vid längre arbeten/uppdrag
Projektgrupper - tillsätts vid behov för kortare projekt/uppdrag

Vårt mål är att Svensk Skridsko ska uppfattas som attraktivt, såväl vinter som sommar, för gammal och ung och med aktiviteter som uppfattas som meningsfulla för alla som deltar, både aktiva och ledare. Vi arbetar med verksamhet inom 5 olika idrotter;  Hastighet, Inline, Långfärd, Roller Derby och Short Track.

Förbundsmötet
(högst beslutande organ när den är samlad)

Förbundsstyrelsen
(högst beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat)

Arbetsutskott
(består av ordförande och ett antal ledamöter ur förbundsstyrelsen)

Kommitté
Elit- och utvecklingskommittén 

Råd
Administration och organisation
Nationell idrott- och föreningsutveckling

Arbetsgrupper och Projektgrupper
Bildas vid behov