Gå till innehåll
SWESKATING
SWESKATING

Förbundets ansvar

Att möjliggöra träning, tävling, motion, rörelseglädje och engagemang i idrott och friluftsliv året runt.

Bakgrund

Vi arbetar som alla andra idrottsförbund i enlighet med Svensk Idrotts Strategi 2025.

Förbundet har identifierat följande fem strategiska områden att fokusera på för att nå visionen. Vi arbetar utefter förbundets vision, verksamhetsidé och värdegrund samt den framtagna Strategin för 2029.

Förbundsmötet 2020 fastslog följande 5 prioriterade områden, Anläggningar, Förbundsledningsutveckling, Föreningsutveckling, Träning, Utbildning samt Tävling och Friluftsliv, hela livet och det är utefter dessa vi har skapat förslaget till Strategi och verksamhetsinriktning som vi enligt förbundsmötesbeslut ska presentera inför mötet 2022.

Detta koncept omfattar aktiviteter kopplat till 2 - 3 av SweSports prioriterade områden.

Vad förbundet ansvarar för

 • Erbjuder en personlig kontakt på förbundet för arrangemanget
 • Marknadsför varje arrangemang i förbundets sociala medier
 • Bistår föreningarna med marknadsföringsunderlag
 • Erbjuder möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd för genomförandet
 • Tar fram och levererar materialet i ”Poelstarkittet”
 • Fakturerar 2500 kr för materialet
  Vid önskemål om att förbundspersonal närvarar så deltar vi gärna om det är möjligt
 • Tar fram en tidsaxel där det framgår när information publiceras, när föreningarna kan ansöka om att få arrangera Poelstjärnan
 • Utvärderar projektet och intresset efter säsongen
 • Vid stort intresse avser förbundet att utöka konceptet inför säsongen 2022-2023

Publicerad: 2022-08-16

Senast uppdaterad: 2022-11-16

Författare: Roger Strandberg