Gå till innehåll
SWESKATING
SWESKATING

Intervju med Arne Nilsson från Karlstad SK

Arne Nilsson

Vi har fått en intervju med Arne Nilsson från Karlstad SK. Arne har lagt ner många timmars arbete för att få tak över Tingvalla i Karlstad. Äntligen är vi i mål!

Hejsan Arne och tack för att du har möjlighet att ställa upp på en intervju med oss.

Tingvalla isstadion är invigd. Vill du ge oss en återberättelsen från hur invigningen var och hur känns det för dig som jobbat med projektet?

- Invigning av Tingvalla Arena var v 38. Vi hade is på 400 m banan under fredag eftermiddag och lördag. Skridskons egentliga dag var på lördag med bl.a Tomas Gustafsons föredrag. Förbundet representerades av Anne Österberg och Joel Eriksson.

Fredag och lördagen var det således premiär för nya 400 m ovalen och öppningen av hockeysargerna. Allt var mycket intensivt och under tidspress. Det började på fredag morgon kl 07:00 då vi fick in en leverans av 50 skyddskuddar vilket motsvarade 1,8 ton. Dessa skulle senare placeras ut från mitten av kurvan och 20 m ut på raksträckan på båda sidor. En kudde är 2 m långa och 1 m höga, väger 36 kg så det blev ett bra morgonpass för några tappra medhjälpare.

Det var välbesökt i hallen och på isen syntes både svenska och norska åkare. Kul att se både gamla klubbmedlemmar och andra klubbar. Norge representerades av klubbar från Oslo och Kongsvinger.

Under lördagen arrangerade vi en supersprint på 50m mellan skridsko, bandy och hockey. En hockeyspelare hade klart bästa tid i kvalificeringen och favorit men tog slut och i finalen var skridskoåkarna starkast. Snar revansch utkrävs av både bandy och hockey!

Som speaker hade vi engagerat gamle förbundskaptenen tillika friidrottsoraklet och Taiwans mångårige spjutkastartränare Anders Borgström. Han löste sin uppgift med bravur trots att vi tidtagare var lite ringrostiga med tidtagaruret. Tiondelarna hamnade kanske lite snett men huvudsaken var placeringarna!

På kvällen var det rundtur bland alla arenorna. Joel och Anne fick en privatvisning av ishallen istället. Som avslutning bjöd kommunen in till en middag med underhållning och med sportreportern Jonas Karlsson som konferencier.

Berätta gärna om resan som har gjorts från idé till verklighet.

- Det har varit en lång resa att komma hit. Överbyggnad av Tingvalla har diskuterats i olika sammanhang i säkert 20 år. Runt 2009/2010 blev det diskussioner på en högre nivå. Karlstad Skridskoklubb samt de sju bandyföreningarna i regionen bildade en Isallians som en enad front och diskussionspartner till kommunen. Detta för att visa enighet. Vi lärde oss snabbt att om alla för fram sina spretiga önskemål blir det inget utan de måste föras fram av en röst. För att få denna tyngd gentemot kommunen bildades Isalliansen med målet att få till stånd en överbyggnad av Tingvalla Isstadion under mandatperioden 2010–2014.

Kommunen skriver:

” Syftet med ett tänkt projekt är att lösa behovet av ett tak över Tingvalla Isstadion i samarbete med berörda idrottsföreningar representerade i ishallsalliansen och därmed hitta en lösning som tillgodoser allmänhetens, föreningslivets och behov av ett tak över Tingvalla Isstadion. Syftet med projektet är vidare att genom samnyttjande av lokaler åstadkomma en hög lokaleffektivitet med så låga driftskostnader som möjligt samt att skapa förutsättningar för fler idrotter att utvecklas och att möjliggöra en ökning av besöksfrekvensen. Ett tak över Tingvalla ska vara en del i en framtidsvision för Karlstad som idrotts- och evenemangsstad”

Kommunen representerades av tjänstemän från Kultur och fritidsförvaltningen samt Teknik och fastighetsförvaltningen. Isalliansen representerades inledningsvis av två representanter för bandy samt två från skridsko, jag själv och Jan Marmstål.

I Isalliansen gick skridskon ut med att vi hade 900 skridskoåkare bakom oss (inkl Solstaskärets medlemmar) samt ett stort antal som utövade bandysporten i stadens sju bandylag. Föreningarna sammanställde sedan sina behov både av lokaler och istider samt förutsåg hur deras verksamheter skulle kunna utvecklas i framtiden med en överbyggnad. Från Skridskon framförde vi idéer om SM tävlingar, landskamper och ev. världscuper.

Vi belyste hallens betydelse ur olika perspektiv såsom jämställdhet, handikappidrott, integration &mångfald, folkhälsa, de äldre, miljö mm. Omvärldsstudier gjordes och vi tittade på olika bandyhallar såsom Rättvik, Göranssons arena, Vänersborg och Lidköping.

Ganska snabbt enades vi om att förespråka en multiarena som även kunde nyttjas av andra vinteridrotter och gärna ytterligare aktiviteter under sommaren. Vi pratade om klättervägg, inlines, handikappidrott, löpning, utställningar, konserter, hundutställningar mm.

Isalliansen skrev dessutom insändare i lokaltidningen för att påverka de styrande.

Vägen från idé till färdig hall var lång och det gjordes förstudier och förstudier uppdaterades. Detaljplanen behövde dessutom ändras för att möjliggöra bygglov för en 12m hög och stor byggnad. Det skrevs och skickades många dokument till valda mottagare på kommunen. I många möten försökte vi påtala vikten av en hall bl.a. med hänvisning till de allt sämre vintrarna, konkurrensen från andra sporter, Inte minst såg alla att det byggdes en mängd bandyhallar i Sverige. Hockeyhallar fanns sedan länge.

Vi kontaktade norska hallar, som Sörmarkahallen i Stavanger och besökte Hamar. 2010 besökte en elva man stark delegation Holland (Haarlem, Hoorn, Enschede, Groningen, Heerenveen) för att få impulser om byggsätt och tekniska lösningar. Inte minst viktigt var att ge kommunala tjänstemän och politiker en förståelse av vad skridskosporten innebär i rekreationshänseende och som tävlingsidrott. På plats kunde vi diskutera olika hallösningar och vad som var bra och vad som var dåligt med hallarna. Gemensamt för hallarna är att de har öppet ca sex månader per år och att ingen lyckats komma på ett koncept att fylla hallarna med sommaraktiviteter under perioden april till september. Den allmänna uppfattningen var att konceptet i Groningen var bäst där anläggningen fungerade som en multi sportarena med bl.a. tennis, squash, ishockey och en skridskooval

Senare besökte vi också den nybyggda hallen i Inzell och även bandyhallen i Lidköping. Bland de som deltog var Chefen för Kultur & Fritid samt högre andra högre tjänstemän från Teknik & Fastighet och arrangemangssidan. Politiken hade också en representant.

Projektet gick framåt och en arkitektfirma fick i uppdrag att ta fram ritningar. Mycket vacker byggnad. Vi diskuterade egentligen två alternativ en kall plåthall och en varm hall. Kommunen önskade att vi la till och räknade på kostnaden även för att enbart rusta upp dåvarande Tingvalla till en säker anläggning med riktig belysning mm. Man ville också se kostnaden av en riktigt fin anläggning som innehöll allt det vi kunde önska.

Vi tog fram dessa fyra alternativ. Det kallades till presskonferens där kommunen kunde berätta att nu var något på gång. De fyra alternativen presenterades:

  1. Upprustning av befintlig anläggning
  2. Ny anläggning med kalla lokaler
  3. Ny anläggning med värme på läktaren och i lokalerna
  4. En lyxig anläggning med VIP rum mm

Det var här som det gick snett första gången. Media gick ut med att kommunen planerade för en alltför lyxig hall för 460 miljoner och det skrevs insändare mot detta. Politikerna fick kalla fötter och projektet förklarades vilande.

2015 författade undertecknad ett brev till den norska finansmannen Olav Thons företag. Thongruppen hade börjat intressera sig för och investerat i Karlstad. Jag tänkte att han kunde bygga ett hotell vid Tingvalla Isstadion kombinerat med tak över Tingvalla Isstadion. Det skulle bli ett sporthotell med ca 100 rum. Olika sportteman på varje våning och i alla rum. Från matsalen utsikt över isen. Tyvärr kom det inte längre än till en idé. Inte gick det bättre när jag fick med mig chefen för Kultur & Fritid till Stockholm för att träffa ansvarige chefen för Nordeuropa på franska Accor Hotell. Han hade visat intresse när vi skickade mail till varandra men nu förklarade han att han inte kunde förklara för cheferna i Paris var Karlstad låg. Det var nätt och jämt att de fattade att Stockholm var huvudstad i Sverige. Det blev alltså tåget hem igen och hotellidén var begravd.

En tid senare visade jag brevet till Olav Thon för bandyns representant i Isalliansen. En av de driftiga ledarna i Boltic, tillika min gamle Kapten från det militära kontaktades. Han hade dessutom samma partifärg och var engagerad i partiet som styrde Karlstad. Utredningen togs en stund senare, efter hans idoga arbete, upp igen, ny ritning och nya kalkyler togs fram. Färjestad BK sökte samtidigt mer utrymme för sin barn- och ungdomsverksamhet och Tingvalla visade sig snabbt vara ett alternativ.

Tanken på en multihall var nu mer konkret. Bandy, hockey och skridsko på 250 m bana. Fasta pelare som höll upp taket skulle förbilliga bygget. Ingen hade nåt egentligt intresse av att tillgodose skridskosporten med en 400m bana.

Skulle skridskosporten enbart kunna nyttja 250 m i framtiden, skulle en gammal skridskometropol förstöras? Jag var ensam om tanken på en 400 m bana. Boltic talade sig naturligtvis inte varm för detta och inte heller FBK. Jag kontaktade Martin Hjelmtvedt och Mattias Hadders för att få nån att prata med och som kunde ersätta mig om jag inte kunde vara med på möten i projektet. Vi spånade om sargar som kunde hissas upp i taket men fann tillslut bilder från Schweiz om en sarg som delvis kunde fällas ihop och tillsynes ge plats åt en 400 m bana. Efter ett mail till tillverkaren så blev vi övertygade om att detta var en relativt enkel lösning som inte behövde nån ändring i konstruktionen av bygget.

September 2022 blev så hallen invigd med denna typ av sarglösning. Nu återstår lite skyddskuddar och montering av tidtagningssystem, sedan är hallen relativt komplett. Själva bygget blev bättre än vad vi kunnat förutsett. Den kalla delen blev också kallare än vad jag förutsett men det är det alltid i hall med plåtväggar.

Hallen kommer fungera som en multihall för is och skridskoidrotter. Karlstad Skridskoklubb och Solstaskäret är två föreningar som kommer bedriva verksamhet i hallen. Hur går era tankar kring att skapa verksamhet i hallen.

- Vi ser att hallen upplevs positivt av gamla KSK:are och hoppas att kunna engagera några på nytt i framtiden. Tider för skridskoskolan är bokade höst/vår. Vi har planer på att utveckla samarbetet med de andra klubbarna i hallen dvs hockey och bandy.

Från förbundshåll vill vi verkligen hjälpa föreningarna i Karlstad med att skapa verksamhet. Både vad gäller att få igång skridskomiljön och tävlingsarrangemang. När det kommer till tävlingar. Vad tar ni som förening sikte på att kunna erbjuda för tävlingar?

- KSK anser det nödvändigt att skridskon visar framfötterna och arrangerar tävlingar. Det kan vara svårt med tider för att öppna 400m ovalen men utan att vi visar intresse kommer den aldrig att öppnas. Det gäller att vi markerar både mot kommun och de andra föreningarna att vi finns. Därför är vi intresserade av att starta upp Karlstad Nordiska, arrangera SM och landskamper men det kräver hjälp från andra. Per idag har vi inga egna funktionärer. De gamla är just för gamla.

Karlstads SK har varit en liten ”vilande” förening vad gäller just en kontinuerlig verksamhet. Innan pandemin så jobbade vi tillsammans med att bjuda in till en skridskoskola. Hur går tankar där. Kommer ni fortsatt jobba på den delen. Likaså vet vi att det krävs funktionärer för att arrangera tävlingar. Har ni hunnit fundera något kring de frågorna?

- Skridskoskolan som vi tillsammans med förbundet planerade för är på gång att starta upp nu under hösten höst med en fortsättning under våren. Funktionärer till tävlingar hoppas vi att förbundet och övriga föreningar kan hjälpa till med.

Till sist så är vi från förbundet otroligt stolta över att kunna säga att vi nu har en fullstor 400m bana inomhus, och jag tror även hela Skridsko Sverige är med oss här. Vad önskar du dig nu när hallen finns?

- Vi önskar nu att snabbt få in en massa aktiva och att vi får tillgång till 400m banan så ofta vi har behov. Förhoppningsvis kan förbundet också lägga några träningsläger i Karlstad.

Vi tackar dig Arne och tillsammans ska vi hjälpas åt att fylla på med aktiviteter i hallen.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare: Roger Strandberg