Gå till innehåll
SWESKATING
SWESKATING

Organisation

För arbetet inom området SweSkating


Nationell verksamhet

Nationellt arbetar vi med tre idrottsområden: SweSkating, SweSliding och SweRolling.
Förbundets operativa arbete inom respektive idrottsområde hanteras av anställd personal. Kopplat till respektive idrottsområde finns ett Idrottsråd som består av en ordförande som också är ledamot av förbundsstyrelsen, samt ett antal ledamöter. Idrottsrådet är ett rådgivande organ. Vid behov bildas arbetsgrupper för specifika uppdrag.

Internationell verksamhet och elit

Förbundets operativa arbete hanteras av anställd personal. För utveckling och beslut av elit- och utvecklingsverksamheten verkar en kommitté. Elit- och utvecklingskommittén (EUK) består av en ordförande som också är ledamot av förbundsstyrelsen, samt ett antal ledamöter. EUK arbetar, till skillnad från råden, övergripande med alla våra idrotter.

Klicka på länkarna för att läsa om hur bemanningen av idrottsråden och EUK ser ut.

Publicerad: 2023-10-24

Senast uppdaterad: 2023-10-26

Författare: Anne Österberg