Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Anläggningar

Utan tillgång till ändamålsanpassade anläggnignar och tillgänglig natur blir det varken idrott eller friluftsliv och Sverige sitter stilla. Därför är anläggningsfrågan en av SweSports prioriterade områden att arbeta med.

För att stödja förenignar, kommuner och privata aktörer i anläggnignsfrågor som gynnar möjligheterna att utveckla våra idrotter har förbundet en anställd idrottskonsulent. Ta kontakt om du har frågor och idéer!

Övergripande mål​

Föreningar ska ha god tillgång till ändamålsanpassade anläggningar och tillgänglig natur för att bedriva träning, tävling och friluftsliv i sitt närområde.

Strategier för att nå målen​

  • Avsätta personella resurser för att stötta föreningar och andra anläggningsägare i processen att skapa tillgång till anläggningar för våra idrotter. ​
  • Inhämta kunskap och inspiration från framgångsrika exempel nationellt och internationellt ​
  • Strategiska samarbeten med andra idrottsförbund, forskningsinstitut och näringsliv. ​
  • Vid påverkansarbete mot politik, myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, och beslutsfattare lyfter vi fram lyckade exempel.

Anläggningsstöd

Driver din förening en anläggning som ni vill utveckla eller har ni behov av att skapa en ny anläggning för er verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa er i processen.

Läs mer om Anläggningsstöd

Aktuella projekt

SweSports finns med som stöd i flera projekt kopplat till anläggningsutveckling som drivs av föreningar, kommuner eller privata aktörer. SweSports är också huvudman för ett antal aktuella projekt inom anläggningsutveckling.

Startanläggning Kälksport

Kälksport Hammarstrand

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2022-11-17

Författare: Roger Strandberg