Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Ordförande har ordet!

Förbundsordförande Mervi Karttunen delar med sig av sina tankar kring det senaste inom SweSports.

Personal- och styrelsekonferens

Med ett leende på läpparna lämnade jag Stockholm på söndagseftermiddag efter en dags arbete med SweSports personalen och två dagars arbete tillsammans med både personalen och styrelsen kring temat förbundsledningsutveckling. Den positiva känslan i vårt arbete under helgen ger kraft och övertygelse om att vi tillsammans kan nå de mål vi kommit överens i vår Strategi 2029.

På personalmötet som leddes av vår generalsekreterare hade vi fokus på översyn av organisationen och arbetssätten för att säkerställa effektivitet. Personalen reflekterade över hur de hade upplevt det första året i SweSports, i huvudsak med det positiva men också med det som kan förbättras. Sammantaget kan vi se att året hade inneburit mycket lärande i den nya organisationen, många utmaningar men samtidigt glädje och stolthet i att tillhöra organisationen med 11 olika idrotter. Vi utvidgade arbetet utöver den egna rollen till samarbetet inom personalen och sedan även arbetet i respektive råd och elit- och utvecklingskommitté.

Vår GS sjukskrivning med anledning av en allt för stor arbetsbörda har också tydliggjort att rollen för GS måste förändras och tydliggöras. GS skall styra, leda och följa upp verksamhet; hantera förtroende- och kansliorganisation samt hantera ekonomi. Vi enades om att genomlysa rollfördelning inom kansliorganisationen och hur det vardagliga arbetet skall fungera även på distans. Kansliorganisationens fördjupade dialog med styrelsen och råden/EUK skall prioriteras.

Målbilden för arbetet med styrelsen och personalen tillsammans gick ut på att utöka förståelsen och insikten i ekonomi, organisation och verksamhet samt repetera vår beslutade Strategi 2029 och stakat ut inriktningen för verksamhetsplan för området Förbundsledningsutveckling.

Processledare för vårt arbete under lördagen och söndagen var Per-Arne Spiik.

Vår GS, Anne Österberg beskrev nuläget i vår organisation samt hade genomgång av vår ekonomiredovisning för att skapa förståelse för den komplexitet som vi har att budgetera och att följa upp vår verksamhet. Vi skall även förstärka ekonomiutskottets arbete för att minska vår sårbarhet och förstärka ekonomikunskapen i förbundet.

Övergripande mål för förbundsledningsutveckling är att SweSports skall vara en effektiv organisation och ett stöd till föreningar för att stärka alla idrotter. SweSports skall ha hållbar ekonomi. Vi arbetade i små grupper om olika idéer kring struktur för sponsring, samarbeten och rättigheter för att bli en attraktiv partner för näringslivet.

En mycket intressant och informativ del av programmet var presentationerna av Rådens och EUKs pågående verksamheter. Vi fick verkligen en gedigen förståelse för hur mycket aktiviteter som pågår ute i landet med mängden av utövare. Glädjen av att ha den mångfald som förbundet har i sin verksamhet gör oss verkligen stolta. Det finns också en stor portion av lärande hos åhörarna och det tackar vi för.

Genomgången av statistiken om förbundets utveckling i olika delar och former gav oss en stolthet och förståelse hur det ser ut.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att styrelse- och personalkonferens var mycket lyckad.

Alla deltog med stort intresse och bidrog till såväl dialoger i mindre grupper såväl i den stora samlingen. Vi hade lätt till skratt och våra diskussioner var framåtriktade och förslagen konstruktiva. Jag konstaterade på min avslutning att vi hade konsensus i våra beslut som kom till med lätthet. Jag är stolt over vår personal och mina styrelsekamrater. Vi har en styrka tillsammans som gör att även om mörka moln seglar upp kommer vi kunna hantera det.

Idrott hela året

Sommaren börjar så sakteliga klinga av, även här på västkusten, och våra sommaridrotter börjar gå mot en lugnare period. Men först ska kraftprovet Klarälvsloppet genomföras den 24 september. 90 km på inlines genom vackra Värmland.

Där en säsong slutar tar en ny vid. Det är en av fördelarna med att ha 11 olika idrotter i förbundet. Vintern står för dörren och inomhus ligger isen redan blank på många ställen. Vi ser fram emot massa spännande tävlingar nationellt och internationellt på skridskor och kälkar. När höstens minusgrader lägger is på sjöar och hav blir det åter dags att glida fram genom naturen på långfärdsskridskor. Något många längtar efter ute i vårt avlånga land. Vi hoppas på en bra vinter med fina isar.

Efter att helt ha legat nere under pandemin kan vår Roller Derby-verksamhet äntligen starta upp på allvar igen! I föreningarna tränas det för fullt och det är med stor glädje jag noterar alla de aktiviteter som genomförs för att locka nya medlemmar till Roller Derby. Seriespelet ska snart dra igång med deltagande från hela 20 föreningar! Ett spännande SM ska också avgöras i Norrköping den 22-23 oktober. Åtta lag deltar. Men redan 8-9 oktober blir det Euro Cup i Baltiska hallen i Malmö. Europas åtta bästa lag kommer att mötas i massa spännande matcher! Förutom arrangörsföreningen Crime City Rollers deltar från Sverige Dock City Rollers och Stockholm Roller Derby. Övriga lag hälsar vi välkomna från Berlin, Helsingfors, London, Paris och Bergen.

Övrigt på gång inom SweSports

Det händer många spännande saker inom SweSports just nu. Vi har flera utvecklingsprojekt som pågår eller som snart kan kickas igång inom områden som anläggning, paraidrott och elitidrott. Vi återkommer om detta i separat nyhet framöver.

Vi håller på att jobba med en ny hemsida då webbpubliceringsverktyget som RF i dag tillhandahåller kommer att upphöra den sista december 2022. Vi hoppas kunna lansera den nya hemsidan nu under hösten. Vill även påminna alla föreningar som idag använder tjänsten att snarast välja en ny lösning. Kontakta någon av våra medarbetare på förbundskansliet om ni har frågor!

Organisationsmässigt på förbundskansliet kommer det att bli en del nyheter då vår Idrottskoordinator Niclas Bentzer kommer att vara föräldraledig från början på oktober. Vi ber om att få återkomma med mer information om detta inom kort.

Avslutningsvis vill jag bara passa på att önska er alla en trevlig höst!

/Mervi

Publicerad: 2022-09-08

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare: Roger Strandberg