Idrotten och Corona

Här uppdaterar vi löpande med information om hur Coronaviruset påverkar vår verksamhet. 

Länk till mer information

Återstartsstöd

Coronapandemin har påverkat föreningars och förbunds möjligheter att erbjuda deltagande i idrott negativt med medlemstapp som följd. Därför erbjuds nu alla föreningar anslutna till SweSports möjlighet att ansöka om ett återstartstöd.

Ungdomsbarometern visar att unga vill vara med och påverka

Unga idag är hälsointresserade, samhällsengagerade och ställer rekordhöga krav på delaktighet. Det är en generation som förväntar sig möjlighet att påverka, visar Ungdomsbarometern 2021.

Besök också...