Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Förbundsmötet 2024

Söndagen 21 april genomförde SweSports sitt förbundsmöte i Stockholm.

Förbundsmötet leddes av en proffsig duo bestående av hedersordförande Lars-Åke Skager som ordförande och tidigare medarbetaren Jan Olsson som sekreterare.

Under mötet växte SweSports till att omfatta hela 12 idrotter när Inlinehockey valdes in som ny idrott i förbundet.
Vi hälsar Inlinehockey välkomna till SweSports-familjen!

Val av förtroendevalda för en period av två år:
Förbundsstyrelsen
Ny ordförande: Gustaf Åberg.
Ledamöterna Daniel Cabelduc, Johan Ahlberg och Pia Bergknut fick förnyat förtroende samtidigt som mötet beslutade om nyval av Johanna Gombrü, Karin Johansson, Daniel Johnson och Jenny ”Traktorn” Claesson.

Disciplinnämnd
Ordförande: Roger Bodin.
Ledamöter: Elin Gustavsson och Thomas Reinelöv.

Revisorer
Alexander Meurell med Gabriel Sandén som personlig ersättare.

Verksamhetsrevisorer
Åke Pettersson med Per-Arne Spiik som personlig ersättare.

Valberedning
Ordförande: Mikael Eriksson.
Ledamöter: Mikael Johansson och Emma Johansson.

Förbundsmötet beslutade vidare om
1) att anta ny lydelse i stadgarna avseende val av ordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen. Den nya skrivningen lyder, i enlighet med beslut av RF.
-Vid valet av förbundsstyrelse utses en ordförande och 7 ledamöter och minst 40% av de personer som väljs ska representeras av ettdera könet.

2) att som en konsekvens av att förbundet bytte namn 2021 så beslutades nu om nya anpassade namn och ny stadgemall för våra SDF.
Nordsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports Nord)
Östsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports Öst)
Mellansvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports Mellan)
Västsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports Väst)
Sydsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports Syd)

Vi riktar ett stort tack till den avgående valberedningen för ett utmärkt arbete.

Sist men inte minst, stort tack till Mervi Karttunen, Fredrik Decker, Emma Johansson och Mikael Eriksson som valt att lämna förbundsstyrelsen.
Tack för det fina arbete ni gjort för SweSports!

Publicerad: 2024-04-21

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Författare: Anne Österberg