Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Vi arbetar med

Strategihuset

Välkommen in i SweSports strategihus!

Här har vi samlat och visualiserat vårt långsiktiga strategiarbete "Strategi 2029", inom vilket vi arbetar med olika prioriterade områden med tillhörande projekt i syfte att utveckla verksamheten i föreningar och på förbundet. Allt för att nå vår vision – att fler människor ska utöva idrott och friluftsliv hela livet.

SweSports Strategi 2029 är förbundets viktigaste dokument för organisationsstyrning och fungerar som en ledstång i allt arbete som görs inom förbundet.

Strategi 2029 bygger på följande fem prioriterade områden som alla är centrala byggstenar i strategihuset:

  • Föreningsutveckling.
  • Anläggning.
  • Förbundsledningsutveckling.
  • Träning, Tävling och Friluftsliv hela livet.
  • Utbildning.

I huset har vi samlat innehållet i Strategi 2029 för att illustrera hur de hänger ihop – från värdegrund och vision som är grundstenarna i vårt arbete, till våra prioriterade områden för strategiperioden och målsättningen om att fler människor ska utöva idrott och friluftsliv hela livet. Du kan läsa mer om arbetet och målsättningar för de prioriterade områdena i menyn till vänster.

Här kan du även läsa SweSports Strategi 2029 i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-08-15

Senast uppdaterad: 2024-07-10

Författare: Niclas Bentzer

Anne Österberg

Generalsekreterare