Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Förbundsledningsutveckling

SweSports prioriterar förbundsledningsutveckling för att stärka organisationen och ge bättre stöd till våra föreningar. Målet är att SweSports ska vara en effektiv och modern organisation som bidrar till en stark och hållbar idrottsrörelse.

Effektivitet och föreningsstöd

Genom digitalisering av processer, kontinuerlig fortbildning av förtroendevalda och anställda samt översyn av organisation och arbetssätt, strävar vi mot att bli en effektivare organisation. Detta för att i förlängningen frigöra tid och resurser som kan användas till att ge mer och bättre stöd till våra föreningar.

Hållbar ekonomi

En stark och stabil ekonomi är avgörande för SweSports framtid. Genom att utarbeta en ny struktur för sponsring, samarbeten och rättigheter, siktar vi på att bli en attraktiv partner för näringslivet. Detta skapar nya intäktsmöjligheter som kan återinvesteras i idrottsrörelsen.

Strategier för framgång

För att nå våra mål fokuserar vi på följande strategier:

  • Digitalisering: Vi digitaliserar administrativa processer för att effektivisera arbetet och spara tid.

  • Kompetensutveckling: Vi erbjuder kontinuerlig fortbildning till både förtroendevalda och anställda för att stärka deras kompetens och förmåga att leda och driva verksamheten framåt.

  • Effektivitet: Vi genomför en översyn av organisation och arbetssätt för att säkerställa effektivitet på alla nivåer.

  • Samarbeten: Vi utarbetar en ny struktur för sponsring, samarbeten och rättigheter för att bli en attraktiv partner för näringslivet.

Förbundsledningsutveckling är en kontinuerlig process. Genom att fokusera på effektivitet, kompetensutveckling och attraktiva samarbeten, strävar SweSports mot att vara en stark och modern organisation som ger bästa möjliga stöd till våra föreningar och bidrar till en framgångsrik idrottsrörelse.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Författare: Olle Söderberg