Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Föreningsutveckling

Välmående föreningar utgör själva hjärtat av en stark idrottsrörelse. Därför prioriterar SweSports föreningsutveckling för att ge våra föreningar de verktyg och det stöd de behöver för att erbjuda en attraktiv och inkluderande verksamhet för alla.

Vårt mål är tydligt – SweSports ska bestå av väl fungerande föreningar som:

  • Erbjuder och bedriver verksamhet som främjar glädje, välmående, prestation och utveckling för medlemmar i alla åldrar.
  • Upplever tillväxt i medlemsantal och attraherar nya målgrupper.
  • Besitter en stark organisation och en effektiv administration.
  • Bedriver en kvalitativ idrottsverksamhet på alla nivåer.

För att nå våra mål för föreningsutveckling fokuserar vi på en rad strategier. Vi stöttar föreningarna i deras arbete med att utveckla organisation, administration och idrottsverksamhet. Vi uppmuntrar dem att ta till vara på och nyttja de servicefunktioner som erbjuds. Genom ökad samverkan med SDF och RF-SISU distrikt stärer vi föreningarna ytterligare. Slutligen erbjuder vi föreningar möjlighet att söka medel för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet.

Genom att fokusera på dessa strategier strävar vi mot att skapa en stark och dynamisk föreningsmiljö där alla kan idrotta på sina egna villkor.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Olle Söderberg