Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Anläggning

Utan tillgång till ändamålsanpassade anläggningar och tillgänglig natur blir det vare sig idrott eller friluftsliv och då sitter Sverige stilla. Anläggningsfrågan är därför en av SweSports prioriterade arbetsområden.

För att stödja föreningar, kommuner och privata aktörer i anläggningsfrågor, som gynnar möjligheterna att utveckla våra idrotter, har förbundet en anställd idrottskonsulent. Ta kontakt om du har frågor och idéer!

Övergripande mål​

Föreningar ska ha god tillgång till ändamålsanpassade anläggningar och tillgänglig natur för att bedriva träning, tävling och friluftsliv i sitt närområde.

Strategier för att nå målen​

Våra strategier för att nå målen är att 

  • avsätta personella resurser för att stötta föreningar och andra anläggningsägare i processen att skapa tillgång till anläggningar för våra idrotter ​
  • inhämta kunskap och inspiration från framgångsrika exempel nationellt och internationellt​
  • ha strategiska samarbeten med andra idrottsförbund, forskningsinstitut och näringsliv
  • vid påverkansarbete mot politik, myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, och beslutsfattare lyfta fram lyckade exempel.

Anläggningsstöd

Driver din förening en anläggning som ni vill utveckla eller har ni behov av att skapa en ny anläggning för er verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa er i processen.

Läs mer om Anläggningsstöd

Aktuella projekt

SweSports finns med som stöd i flera projekt kopplade till anläggningsutveckling som drivs av föreningar, kommuner eller privata aktörer. SweSports är också huvudman för ett antal aktuella projekt inom anläggningsutveckling.

Startanläggning Kälksport

Kälksport Hammarstrand

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Författare: Roger Strandberg

Bent Erik "Bento Brenden

Utvecklingskoordinator