Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Startanläggning Kälksport

Skeletonåkare skjuter startkälke framför sig på röd matta

Startanläggning Kälksport är ett anläggningsprojekt med Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet som projektägare. Projektet ligger under Idrottsrådet SweSliding och drivs av en projektgrupp som består av följande personer:

  • Per-Anders von Scheele - Projektledare
  • Per Vinberg
  • Hasse Abrahamson
  • Kristian Haraldsson

Bakgrund

Startmomentet är centralt för kälksporterna bob, rodel och skeleton. En anläggning där starter kan tränas året runt skulle vara av stor vikt för utvecklingen av kälksporterna i Sverige. En väl fungerande startanläggning skulle bli:

  • en plats för föreningar att bedriva sin vardagliga verksamhet i.
  • en plats för rekrytering, prova-på verksamhet och marknadsföring av kälksportena bob, rodel och skeleton.
  • en plas för event och tävlignar.
  • en plats elitåkare att utveckla sina färdighter ytterlgiare för att konkurrera på internationell nivå.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att göra en förstudie av möjligheterna att bygga en startanläggning i Sverge. Målet under projekttiden är att hitta en lämplig plats samt ta fram ritningar för en konstruktion anpassad till platsen.

Nästa fas blir att se över möjligheterna till att genomföra bygget av en startanläggning.

Finansiering

Projektet drivs med ekonomiska bidrag från RF-SISU samt egna medel från Förbundet. Total budget är 50 000 kr.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-08-30

Författare: Roger Strandberg