Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Kälksport Hammarstrand

Rodelåkare åker i rodelbana med skog och berg i bakgrunden

Kälksport Hammarstrand är ett anläggningsprojekt med Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet som projektägare. Projektet ligger under Idrottsrådet SweSliding och drivs av en projektgrupp som består av följande personer:

  • Hasse Abrahamson (projektledare)
  • Thomas Reinelöv (biträdande projektledare)
  • Niclas Bentzer –(projektadministration).

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie kring vilka förutsättningar som kan finnas för att på sikt genomföra ett mer omfattande utvecklingsarbete kring Hammarstrands rodelbana. Detta som en del i ett lokalt/regionalt samarbete kring Kullstabergets aktivitetspark. I syftet ingår även att rusta upp banans nedre del för att kunna genomföra tester av anläggningens förutsättningar för internationell tävlingsverksamhet.

Målet med projektet är att redovisa förutsättningarna för en framtida verksamhet med Hammarstrands rodelbana i samverkan med andra aktörer i området. Vid projekttidens slut ska även upprustning av banans nedre del vara genomförd.

Finansiering

Projektet drivs med ekonomiska bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader 3sam och Ragunda Kommun.

Projektets resultat

Projekt Kälksport Hammarstrand slutredovisades den 17 juni 2022. Du kan nedan ta del av projektets resultat.

Logotyper för Europeiska lantbruksfonden och Leader 3sam

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-08-30

Författare: Roger Strandberg