Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Värdegrund

SweSports präglas av en stark vilja att ständigt utvecklas och förbättras. Vi är inte rädda för att utmana gamla strukturer och testa nya idéer. Tillsammans driver vi på ett hållbart sätt organisationer och verksamhet framåt på alla nivåer. Hållbarhet för oss innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner.

Grundläggande principer och beteende som ledsagar organisationen i sitt agerande och tydliggör hur vi förhåller oss till varandra och uppdraget.

Utveckling och hållbarhet

SweSports präglas av en stark vilja att ständigt utvecklas och förbättras. Vi är inte rädda för att utmana gamla strukturer och testa nya idéer. Tillsammans driver vi på ett hållbart sätt organisationer och verksamhet framåt på alla nivåer. Hållbarhet för oss innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter som vi bygger vår verksamhet på. Vi har roligt, mår bra och utvecklas under hela livet.

Vi tror på att idrott och friluftsliv ska vara roligt och socialt. Hos SweSports har du roligt, mår bra och kan utvecklas under hela livet. Vi skapar en atmosfär av gemenskap och engagemang där alla känner sig välkomna och delaktiga.

Demokrati och inkludering

Vi strävar efter en öppen och inkluderande miljö där alla känner sig trygga och respekterade. Demokratiska processer ska vara enkla, välkända och inkluderande där varje röst ges lika värde.

Alla som finns eller vill finnas i verksamheten ska känna sig välkommen och inspireras till ett långvarigt engagemang i en trygg miljö.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en självklarhet inom hela vår verksamhet.

Tillsammans tar vi avstånd från och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk.

Mer än bara en organisation

SweSports är en gemenskap av människor som brinner för idrott och friluftsliv. Vi tror på att rörelseglädje och gemenskap kan förändra världen. Genom att leva våra värderingar skapar vi en aktiv och inkluderande framtid för alla.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Olle Söderberg