Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Målsättningar

För SweSports är mätbara målsättningar avgörande för vår framgång. Genom att formulera konkreta och kvantifierbara mål kan vi styra vårt strategiska arbete mot att uppnå våra långsiktiga visioner. Dessa mål möjliggör:

  1. Utvärdering av framsteg: Genom att ha mätbara mål kan vi kontinuerligt övervaka och utvärdera vårt framsteg, vilket ger oss värdefulla insikter för att optimera våra strategier och initiativ.

  2. Optimering av resurser: Tydliga målsättningar hjälper oss att fokusera våra resurser på de aktiviteter och initiativ i förhållande till våra strategiska mål.

  3. Ansvarsskyldighet och engagemang: Genom att koppla individuella mål till våra övergripande strategiska mål skapar vi en kultur av ansvarstagande och engagemang för att uppnå gemensamma resultat.

  4. Flexibilitet och anpassningsförmåga: Även med mätbara mål är det viktigt att vara flexibla och kunna anpassa oss till föränderliga förhållanden och marknadsförutsättningar för att säkerställa vår organisations långsiktiga framgång.

Sammanfattningsvis är mätbara målsättningar kritiska för SweSports långsiktiga strategiarbete. Genom att hålla oss till dessa mål kan vi säkerställa att vi arbetar effektivt mot att förverkliga våra strategiska ambitioner och stärka vår position.

I Strategi 2029 återfinns följande tre reviderade målsättningar fram till och med 2029:

  • Ökat antal medlemmar i föreningar - från ca. 20 000 till 40 000. ​
  • Ökat antal licensierade utövare - från ca. 1 250 till 2 500.​
  • Ökat antal föreningar. Kvantifierat mål bestäms under 2024.

Publicerad: 2024-04-19

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Författare: Olle Söderberg