Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Kommunikationsplan

En viktig del för att kommunicera på ett tydligt och strukturerat sätt är att ha en tydlig kommunikationsplan.

I arbetet med vårt långsiktiga strategiarbete mot Strategi 2029 arbetar vi med att utveckla hela organisationen för att vara ett tydligt och samlat förbund i vårt framtida arbete. Vi är ett inkluderande förbund som strävar efter att på ett tydligt sätt synliggöra våra tre idrottsråd och elva idrotter tillsammans med hur vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet. Detta för såväl våra medlemmar, allmänheten, media och potentiella samarbetspartner. Vi kommer successivt kommunicera fortskridandet av detta arbete via våra olika kanaler framöver.

En viktig del för att kommunicera på ett tydligt och strukturerat sätt är att ha en tydlig kommunikationsplan – något som vi just nu arbetar med. Detta arbete startade med en översyn och utvärdering av SweSports aktuella kommunikationsvägar. I det arbetet har vi i dialog med styrelsen beslutat att för våra sociala medier minimera informationsflödet från och administrationen av dagens fyra Facebook- och fyra Instagramkonton till ett officiellt Facebookkonto och ett officiellt Instagramkonto per den 1 januari 2024. Parallellt med detta pågår även utvecklingen av vår officiella hemsida swesports.org.

Följ vårt fortsatta arbete på våra officiella kanaler nedan:

Facebook: https://www.facebook.com/SweSports.org/

Instagram: @swesports_org

Publicerad: 2023-09-22

Senast uppdaterad: 2023-09-22

Författare: Mattias Hadders