Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Motioner till förbundsmötet

Medlemsföreningar kan insända motioner två månader innan förbundsmötet. För förbundsmötet 2024 är därmed sista dag att skicka in motioner 20 februari.

Förbundsmötet hålls i Stockholm den 20-21 april.

Det är oftast enklare att få igenom en motion som beskriver vad ni vill uppnå, än en motion som anger exakt hur styrelsen/förbundet ska göra för att uppnå detta. Allt för detaljerade motioner har ofta svårt att få gehör.

Gör så här:

  • En motion är lättast att förstå om det finns en kort bakgrund till förslaget, dvs. hur det ser ut idag på området och vad ni vill förändra.
  • Skriv ett förslag till beslut, en s.k. att-sats. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera att-satsen så att en utomstående kan förstå förslaget genom att enbart läsa att-satsen.
  • Skicka in motionen till info@swesports.org senast 20 februari 2024.

 

Publicerad: 2024-02-08

Senast uppdaterad: 2024-02-08

Författare: Sofia Isaksen