Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Kraften i rummet

Föreningar är sammanslutningar av intresserade människor, människor med passion. Styrkan i en förening ligger i att kanalisera och utveckla det gemensamma intresset. Utveckling främjas av organisation, det ger fler möjligheten att förstå hur de också skulle kunna följa sitt hjärta och finna sin plattform för passionen. Vi vill förstå hur plattformarna ser ut i vår värld, därför är vi ute på en föreningsresa.

I Malmö mötte vi tre organisationer som visar passion för några av de idrotter som sorterar under SweSports; Crime City Rollers (Roller Derby), Malmö City Skaters (Inline) och Skånes Isseglarklubb (långfärd) - alla med olika funderingar om nutid och framtid. Tillsammans med RF/SISU kunde vi lyfta upp alla dessa frågor på bordet och titta på dem med nyfikna ögon.

Vi pratade anläggingar, utbildning, utmaningar och sociala plattformar. Crime City Rollers har en anläggning som fyller deras behov och ger dem möjlighet att våga anta större arrangemang, men saknar till viss del personal. Malmö City Skaters saknar en säker plats att bedriva sin verksamhet på och där tappar de ungdomar som behöver regelbundenhet och säkra förhållanden. Skånes Isseglarklubb saknar en mötesplats för att köra sina utbildningar.

I samtalet kommer frågorna fram och kraften i rummet ger delar av lösningarna. Samverkan mellan föreningar inom distrikten och över idrottgränser skapar nya möjligheter till samverkan. Distriksidrottsförbund är viktiga som plattformar för att olika idrotter som sorterar under SweSports ska kunna träffas och diskutera frågor som berör deras verksamhet.

Dessa forum skapar också möjligheter att se varandras verksamhet och hitta beröringspunkter som gynnar båda eller alla parter. Bara genom att lyssna på varandra finner vi potentiella lösningar som gynnar många. Tillsammans med de starka föreningar vi mött i Malmö kan vi stärka miljön kring dem, skapa samarbeten och kanske på sikt få ett starkt näste för verksamheter kopplade till SweSports.

Vår resa fortsätter. Vi vill ha starka föreningar och distrikt.

Vi älskar att vara en del av deras utveckling!

Publicerad: 2024-03-22

Senast uppdaterad: 2024-03-22

Författare: Bent-Erik Brenden