Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Förbundsstyrelsen informerar

Söndagen 24 mars genomförde förbundsstyrelsen (FS) sitt andra mötet under 2024. Mötet som tidigare var planerat att genomföras i februari blev inställt. Här följer en sammanfattning av ärenden, frågor och beslut som hanterades. 

Årsredovisning
Revisionen är genomförd och årsredovisningen godkändes och signerades av förbundsstyrelsen och revisorerna. Även revisionsberättelsen är undertecknad och klar.
Årsredovisningen publiceras senast den 31 mars tillsammans med en beskrivning/förklaring till hur användningen av ändamålsbestämda medel påverkar resultatet


Uppdatering av målformuleringar i Strategi 2029.

Idag har vi 14 målformuleringar i Strategi 2029. Styrelsen anser att det är alltför många och dessutom är en del av dem dubbla och svåra att mäta.
FS besluta att det ska vara 3 mätbara mål och dessa är:

  • antal medlemsföreningar
  • antal medlemmar i föreningar
  • antal licensierade utövare

Verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 2024 och 2025 godkändes. Dokumentet ska presenteras för och beslutas av förbundsmötet.

FS yttrande avseende motioner och propositioner fastställdes.

Hantering av inkommande mejl från medlemsföreningar

Short Track SM återinförs efter att ha varit pausat sedan 2018.
På förslag från SweSkating rådet ska vi tillfråga föreningen SK Skrinnaren om intresse av att dom tillsammans med någon ur personalen arbetar fram en plan för framtida SM tävlingar.
Den framtagna planen ska sedan godkännas av förbundsstyrelsen.
Det första SM:et kan tidigast genomföras under hösten 2024 alternativ på våren 2025.

Ett första utkast till Generella regelverk för SM tävlingar omfattande våra samtliga idrotter presenterades.
Det uppdrogs till kansliet att arbeta vidare med dokumentet samt att inhämta rådens åsikter och förslag. FS fastställer dokumentet innan publicering.

FS verksamhetsberättelse fanns presenterad inför mötet och fastställdes.
Uppdrogs till kansliet att inför nästa verksamhetsberättelse arbeta fram en ny struktur för verksamhetsberättelsen som man anser är för omfattande.

Representation vid kongresser
Johan Ahlberg representerar förbundet vid FIL och IBSF kongresserna sommaren 2024.
Representant till ISU kongressen 2024 är ännu inte fastställt.

Motioner insända till FIL
Tre motioner är framtagna av rådet SweSliding och insända till FIL.

Förbundsmötet
Förfrågningar har inkommit avseende möjligheten till digitalt deltagande
FS anser att det är för kort tid kvar till förbundsmötet för att starta processen kring digitalt deltagande.
FS beslutade att röstberättigade föreningar som inte har möjlighet att delta fysiskt ska ges möjlighet att förhandsrösta i frågorna om personval. Möjligheten till förhandsröstning öppnas tidigast veckan efter att valberedningen offentliggjort sitt förslag. Det kommer fortsatt att vara möjligt att anmäla sig till förbundsmötet.

Nästa möte
Ett digitalt möte genomförs den 8 april klockan 19:00 - 20:30 där styrelse och personal tillsammans går igenom upplägg och underlag inför förbundsmöteshelgen.

Publicerad: 2024-03-27

Senast uppdaterad: 2024-03-28

Författare: Anne Österberg