Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Glädjande LOK-siffror

Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin. Det visar statistik för 2023.

SweSports hör till de, förhållandevis få, förbund som ökar sina LOK-siffror för 2023.

RF har kontinuerligt sedan Coronapandemin tagit fram underlag som behandlat LOK-stödsredovisningen. I de tidigare underlagen avseende 2020–2022 konstaterades att antalet aktiviteter och deltagare minskade kraftigt under 2020 och 2021 avseende barn- och ungdomsidrotten. För 2022 hade den negativa kurvan vänt och deltagarsiffrorna pekade återigen uppåt.

För Swesports ser det ut som följer (antal deltagartillfällen):
2019 18 641
2020 19 169
2021 21 432
2022 20 955
2023 22 964
En ökning med totalt 23%.Snyggt jobbat alla föreningar med barn- och ungdomsidrott!

FAKTA OM LOK-stöd
De allra flesta idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet söker det statliga aktivitetsstödet, LOK-stödet. (OBS att det också finns kommunalt LOK-stöd.) Ansökan sker två gånger per år och avser då föregående termin. Den senast avslutade terminen är våren 2023 vilket definieras av perioden mellan 1 januari-30 juni.

Föreningar söker stöd för den verksamhet, ex träningar och tävlingar, där minst tre personer i bidragsberättigad ålder deltar tillsammans med minst en ledare. Bidragsberättigad ålder är 7 - 25 år med undantaget att för personer som har en funktionsnedsättning finns ingen åldersgräns. Där kan idrottsföreningar även registrera aktiviteter med deltagare som är äldre än 25 år.

Förutom att LOK-stödet är ett viktigt stöd till idrottsföreningarna (strax under 600 MSEK fördelas årligen) så ger även rapporteringen av aktiviteter och deltagare en bra bild av hur idrottsdeltagande varierar mellan åren.

Aktiviteter och deltagartillfällen

Inom LOK-stödet använder RF sig av ett antal begrepp för att rama i föreningarnas verksamhet och tydliggöra för vad föreningen kan få stöd för. Grunden i detta är aktiviteterna:

  • En gruppaktivitet ska pågå i minst 45 minuter, ledas av minst en ledare, som är minst 13 år gammal och medlem i föreningen, utsedd av föreningen och bestå av minst tre aktiva deltagare. Aktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

På varje aktivitet registreras antalet deltagare inom bidragsberättigad ålder. Antalet deltagare utgör då antalet deltagartillfällen. Så när statistiken presenteras är antalet deltagartillfällen det sammanlagda antalet deltagare som deltagit vid samtliga gruppaktiviteter. Det ska inte förväxlas med unika individer.

 

Publicerad: 2024-04-12

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Författare: Sofia Isaksen