Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Engagemang och diskussioner om Kullstabackens framtid i Hammarstrand

7 maj i Hammarstrand samlades en mångfald av intressenter för att diskutera Kullstabackens framtid. Från föreningsliv till näringsliv deltog olika samhällsaktörer för att utforska vägar att säkerställa anläggningens fortsatta existens och utveckling.

Ca 100 personer från föreningar, kommunen, SweSports, Skidförbundet, näringslivet och andra organisationer deltog med intresse att diskutera Kullstabackens framtid: en anläggning där en av våra föreningar, Hammarstrands Rodelklubb, bedriver sin verksamhet sedan 1964. Frågan alla samlades kring, och som leddes av RF-SISU Jämtland-Härjedalen, var vem eller vilka som ska ta över såväl ägarskapet som driften från nuvarande ägare. Olika scenarion diskuterades som möjliga vägar för att bevara och vidareutveckla den lokala anläggningen, som idag nyttjas av just Hammarstrands Rodelklubb och Ragunda Alpina Club. Två (bland många) föreningar som bidrar till glädje, rörelse och folkhälsa för kommunens invånare.

Persåsens Skid- och Kälkklubb berättade om hur föreningen äger och driver sin anläggning som ett scenario. Representanter från projektet ”Backa Hemmabacken”, som drivs av SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation), Friluftsfrämjandet och Skidförbundet, berättade om samverkansmodeller mellan kommun, näringsliv och föreningen som en väg. Nuvarande ägare berättade om hur det idag drivs som ett aktiebolag (som är en fortsatt möjlighet) medan Ragunda kommun hade representation från kommunpolitikerna som pratade om sina intressen för framtiden.

Engagemanget och uppslutningen var stort och alla vara överens om vikten av att bevara och vidareutveckla Kullstabacken. I vilken form återstår att se, men processen är igång.

Publicerad: 2024-05-08

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Författare: Olle Söderberg