Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

SweSports in i framtiden

Så kallar vi nystarten av vårt långsiktiga strategiarbete mot 2029 – ett framåtlutat och offensivt arbete med målsättningen att utveckla våra 11 idrotter inom SweSkating, SweSliding och SweRolling mot vår vision ”Idrott och friluftsliv för dig hela livet”!

Under 2023 har vi tagit ett omtag kring vårt långsiktiga strategiarbete som nu går in i en ny fas – närmst med verksamhetsplanering för 2024–2025 för att bidra till föreningsutveckling och för att ligga i framkant med en öppen, välkommande och utvecklande miljö oavsett idrott och plats. Det är mycket på gång inom SweSports som kommer synas under närmaste tiden!

Passa därför på att bekanta er med “Strategi 2029” Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. i vilken vi har följande prioriterade områden: Utbildning, Anläggning, Förbundsledningsutveckling, Träning, tävling och friluftsliv samt Föreningsutveckling. Inom varje prioriterat område kommer det finnas både kort- och långsiktiga mål som vi kontinuerligt följer upp och utvärderar. Styrelsen har nyligen tagit beslut om två av dessa mål som är kopplade till “Föreningsutveckling” där vi ska dubbla antalet aktiva i våra idrotter (från ≈ 20 000 till 40 000) och antalet licenser (från ≈ 1 250 till 2 500) fram till och med 2029.

För att nå dessa målsättningar är det en förutsättning för oss att arbetet sker i nära samarbete och dialog med våra medlemsföreningar. Vi vill göra denna spännande utvecklingsresa tillsammans och startar därför upp det arbetet med projektet ”Föreningsresan på en plats nära dig”, där syftet är att mer ingående informera om SweSports strategiarbete och målsättningar och föra samtal med medlemsföreningarna kring deras behov av stöd och hjälp.

Uppstart av Föreningsresan sker under december 2023 i samverkan med RF-SISU-distrikten. Första stoppet blir i SweSports Väst innan resan fortsätter vidare i landet under 2024. Vi återkommer i våra olika kanaler och i riktade inbjudningar under resans gång.

Publicerad: 2023-11-10

Senast uppdaterad: 2023-11-09

Författare: Olle Söderberg