Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Förbundsstyrelsen rapporterar

28 januari genomförde förbundsstyrelsen (FS) det första mötet för 2024. Här följer en sammanfattning av ärenden, frågor och beslut som hanterades.

 

 

 

Förbundsmöte och föreningskonferens 2024
20–21 april 2024 genomförs föreningskonferens och förbundsmöte i Stockholm.

Föreningskonferens lördag 20 april
Vad händer vid konferensen? Vi kommer bland annat att följa upp konferensen 2022, informera och diskutera kring organisation, strategier, verksamhetsplaner och digitala plattformar.

Förbundsmöte söndag 21 april
FS har beslutat att lägga fram ytterligare två propositioner (förslag) till förbundsmötet att ta ställning till:

1) SDF – förslag om nya stadgar och namnbyte
Bakgrund: Nya namn för SDF samt nya stadgar kopplat till tidigare beslut som resulterade i att förbundet bytte namn 2021.

2) Valberedningens datum för information till föreningarna inför nominering flyttas från nuvarande två månader innan förbundet till tre månader innan förbundsmötet.
Bakgrund: För att ge föreningarna informationen i god tid innan de förväntas nominera till förtroendevalda.

Sedan tidigare har styrelsen beslutat om proposition avseende förändring i stadgarna för förbundsstyrelsens sammansättning. Detta innebär att förbundsstyrelsen lägger fram minst tre propositioner till förbundsmötet.

Information om anmälan, dokument med mera inför förbundsmöteshelgen publiceras här.

Ekonomi
Bokslutsarbetet pågår och revision beräknas genomföras i februari.
Budget för 2024 uppdateras inför nästa styrelsemöte 25 februari.
Ekonomiutskottet har i uppdrag att arbeta fram och presentera ett underlag för en preliminär budget avseende 2025.

Uppdragsbeskrivningar
FS fastställde framlagda förslag till uppdaterade uppdragsbeskrivningar för idrottsråden och elitkommittén.

Arbetsordning för FS
FS fastställde förslag till uppdaterad arbetsordning.

Rapporterades om/från:
Personal, genomförda personalmöte och utbildningar.
Deltagande/representation vid Idrottsgalan.
Rapport från Riksidrottsmötet som genomfördes 23 januari.
Det pågående arbetet kring swesports.org. Länk till annan webbplats.
Genomförd workshop kopplat till framtagande av ett TA-system – tävlingsadministrativt system och licenssystem.
Övriga pågående arbeten och projekt.

Representation
Styrelseledamöter och/eller personal representerar förbundet vid exempelvis:
- kongresser arrangerade av våra internationella förbund, FIL, IBSF, ISU osv.
- årsmöten och forum, arrangerade av exempelvis RF, SOK, Svenskt Friluftsliv, Städa Sverige.
- SM-tävlingar

Ledamot Johan Ahlberg representerade vid sprint-SM i Stockholm 27 januari.

Ett förslag till fördelning av uppdrag noterades och fastställande och information av representation sker kontinuerligt.

Planerade digitala möten för våren 2024:
28 januari – mötet genomfört.
25 februari.
24 mars.

Publicerad: 2024-01-30

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Författare: Anne Österberg