Gå till innehåll
SWESLIDING
SWESLIDING

Naturrodel: Banan på Lidingö godkänd för internationell tävling

Under sommaren har en delegat från Internationella Rodelförbundet (FIL) varit på besök i Stockholm för att homologisera naturrodelbanan på Lidingö som därmed är godkänd för internationell tävling.

Sveriges enda i dagsläget fungerande anläggning för naturrodel finns på Lidingö. Det är tack vare medlemmarna i Lidingö Rodel Club som verksamhet kan bedrivas i naturrodelbanan.

Under ett antal år har föreningen lagt ner ett stort jobb på att rusta upp banan. Bland annat har bansträckningen blivit längre och delvis omdragen för att bli mer teknisk om mindre snabb. Den är nu betydligt bättre lämpad för barn- och ungdomsverksamhet än tidigare. Utöver detta har föreningen även byggt nytt skyddsplank, monterat ny belysning och förbättrat infrastruktur för vatten. Uppgraderingen av banan genomförs med anläggningsstöd från RF-SISU Stockholm som står för hälften av investeringskostnaden. Resterande pengar satsar föreningen själv.

Längden på den nya bansträckningen innebär att banan nu kan nyttjas för internationell tävling. Under sommaren 2022 genomfördes ett besök från FIL:s ansvarige för naturrodelanläggningar, Martin Gruber, i syfte att homologisera banan.

- Hela anläggningen är mycket spännande då den ligger så pass centralt med mycket folk som bor nära den. Bansträckningen är teknisk och erbjuder en bra miljö för den som vill lära sig åka naturrodel och behärska alla dess moment, säger Martin Gruber från FIL.

Enligt homologiseringen mäter banan 350 meter i längd med en höjdskillnad på 40 fallhöjdsmeter och snittlutning på 11,4 procent.

- Det är fantastiskt kul att vi nu har en naturrodelbana godkänd för internationell tävling i Sverige. Lidingö Rodel Club har gjort ett enastående arbete och vi hoppas så klart kunna arrangera internationella tävlingar kontinuerligt i anläggningen, säger Niclas Bentzer som är idrottskoordinator med ansvar för kälkidrotterna.

Naturrodel körs på is som underlag. Men de milda vintrarna i Stockholmsregionen de senare åren har tyvärr inte medfört att banan kunnat ha öppet särskilt många dagar per år. En snökanon har köpts in och förhoppningsvis ska det innebära möjlighet att få till ett snöunderlag för kälkåkning även om vintern själv inter riktigt bjuder upp.

- Målet på sikt är att vi måste ha en bana med artificiell is så att vi kan erbjuda en kontinuerlig idrottsverksamhet under vintermånaderna. Då är jag övertygad om att naturrodeln kommer att få ett rejält uppsving som idrott i Stockholm och landet, säger Michael Törnquist som är en av eldsjälarna bakom anläggningen och ordförande i Lidingö Rodel Club.

Publicerad: 2022-08-18

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare: Roger Strandberg