Gå till innehåll
SWESLIDING
SWESLIDING

Inbjudan till föreningsdialog med temat: Att motivera ideella

Föreläsare

Idrottsrådet SweSliding bjuder in samtliga föreningar till en föreningsdialog med temat: Att motivera ideella. Syftet med träffen är att öka kunskapen om hur vi kan få flera att vilja engagera sig i verksamheten. Gästföreläsare är Aron Schoug.

Dag: onsdag 14 september

Tid: 18.30-ca 20.45

Mötesform: Digitalt via Teams

Inbjudna: Företrädare för samtliga föreningar medlemmar i SweSports

En central fråga i alla ideella föreningar är hur vi kan få människor att vilja engagera sig i verksamheten. Utan ideellt engagemang från förtroendevalda i styrelserummet, ledaren i kiosken och tränaren hos de aktiva blir det varken idrott eller förening. Men vad är det som får människor att vilja engagera sig ideellt?

Aron Schoug är forskare i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhället och ideellt arbete. Aron kommer under sin föreläsning att peka på vilka drivkrafter som ligger bakom viljan att engagera sig och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att öka det ideella engagemanget i föreningar och förbund.

Under föreläsningen kommer det självklart finnas tid för både frågor och diskussioner i mindre grupper med möjlighet att reflektera kring läget i den egna föreningen.

Aron har bland annat skrivit boken Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter. Länk till annan webbplats.

Möteslänk skickas ut samma dag som föreningsdialogen till anmälda deltagare. Deltagande är kostnadsfritt.

Det går inte att anmäla sig till mötet längre.

Publicerad: 2022-08-22

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare: Roger Strandberg