Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Text

Licenser

Vem ska ha licens?

För alla aktiva som ska ställa upp i en tävling sanktionerad av SweSports eller (i vissa fall) något av våra internationella förbund är det obligatoriskt att ha licens.

Aktiva som inte tävlar utan endast tränar kan/bör också teckna en licens för att omfattas av vår gemensamma olycksfallsförsäkring.

Vad innebär licensen?

En licens innebär att du har möjlighet att delta i tävlingar sanktionerade av SweSports eller i vissa fall i något av våra internationella förbunds verksamhet.

I licensen ingår en olycksfallsförsäkring för den aktiva som innebär ett visst försäkringsskydd i samband med träning och tävling samt resa till och från idrottsaktiviteterna.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen på Folksams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vi har två typer av licenser

1) Licens (tecknas per kalenderår)
2) Engångslicens (prova på - gäller ej lagidrotter)

 

1) LICENS

 

Så här löser du en licens för aktiva 15 år och uppåt:

 • Ansökan om licens för aktiv från 15 år och uppåt görs i IdrottOnline.
 • Ansök om licens för den idrott där den aktiva tävlar mest.
 • Licens för aktiv ska sökas av en förening ansluten till SweSports.
 • Den aktive som ska ha licens ska vara medlem i en förening ansluten till SweSports (se till att ni har registrerat mejladresser till era aktiva i IdrottOnline).
 • Licensavgiften ska erläggas samtidigt som anmälan/ansökan om licens görs i IdrottOnline.
 • Licensavgiften är 225 kr per person och kalenderår och betalas till SweSports bankgiro 696-5297. (Ange namn på person/personer som licensen avser).
 • Licensen är giltig först när ansökan är genomförd i IdrottOnline och betalningen är förbundet tillhanda.
 • När licensen godkänts av förbundet erhåller den aktiva ett godkännande via mejl. (Förutsätter att föreningen har registrerat den aktivas mejladress i systemet).
 • Licensen är giltig per kalenderår, 1 januari - 31 december.

Licensmanual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här löser du en licens för aktiva upp till och med 14 år

 • Licensavgiften är 0 kr per kalenderår.
 • Registrering av licens för aktiv upp till och med 14 år görs i IdrottOnline.
 • Licens för aktiv ska sökas av en förening ansluten till SweSports.
 • Den aktiva som ska ha licens ska vara medlem i en förening ansluten till SweSports.
 • Licensen är giltig per kalenderår, 1 januari - 31 december.

Måste jag lösa fler licenser om jag tävlar i olika idrotter tillhörande SweSports?

Nej!

En stor fördel med SweSports är att du som aktiv har många olika idrotter att välja på! Är du aktiv i olika idrotter inom förbundet (exempelvis Inlines och Long Track Speed Skating eller alpinrodel och banrodel) så behöver du bara lösa en licens. Ansök om licens för den idrott du tävlar mest i.

2) ENGÅNGSLICENS

Engångslicenser är avsedda för personer som vill prova på att tävla. Med en engångslicens har du har möjlighet att delta (prova på att tävla) i nationella tävlingar sanktionerade av SweSports. I engångslicensen ingår en olycksfallsförsäkring som innebär ett visst försäkringsskydd för licensierad person i samband med tävlingstillfället.

Så här löser du en engångslicens:

 • Ansvarig för att engångslicens löses är arrangerande förening (medlem i SweSports).
 • Föreningen noterar personens namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 • Kostnaden är 100 kr per person och tävling – betalas till föreningen.

Vem kan lösa en engångslicens och när är den giltig?

 • Kan användas av personer som är medlemmar i en förening ansluten till SweSports.
 • Kan användas av personer med svenskt medborgarskap.
 • Kan även användas av icke-svensk medborgare, vilken sedan minst ett år är fast bosatt i Sverige samt tillhör förening ansluten till SweSports och som inte samma säsong (1/7 - 30/6) deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.
 • Kan sökas vid max vid 2 tillfällen per kalenderår (per person).
 • Kan användas vid nationella tävlingar (ej lagidrotter).
 • Är inte giltig vid deltagande i svenska mästerskap eller vid distriktsmästerskap.

Så här redovisar föreningen engångslicens till förbundet:

 • Föreningen sammanställer namn och personnummer på personen/personerna som engångslicensen/engångslicenserna avser, samt information om tävlingens namn och datum för genomförandet.
 • Senast 3 dagar efter genomförd tävling skickar föreningen dessa uppgifter till info@swesports.org och betalar in avgiften till SweSports bankgiro 696-5297.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-12-21

Författare: Roger Strandberg

Sofia Isaksen

Verksamhetskoordinator