Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Vision, Värdegrund, Verksamhetsidé

Vision

Vår vision ger en bild av vad vi gemensamt vill uppnå med verksamheten, vart vi ska sträva.

Idrott och friluftsliv för dig hela livet.

Värdegrund

Grundläggande principer och beteende som ledsagar organisationen i sitt agerande och tydliggör hur vi förhåller oss till varandra och uppdraget.

Utveckling och hållbarhet

SweSports präglas av framåtanda och nytänkande. Tillsammans driver vi på ett hållbart sätt organisationer och verksamhet framåt på alla nivåer. Med hållbarhet avser vi sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter som vi bygger vår verksamhet på. Vi har roligt, mår bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och inkludering

Demokratiska processer ska vara enkla, välkända och inkluderande där varje röst ges lika värde.

Alla som finns eller vill finnas i verksamheten ska känna sig välkommen och inspireras till ett långvarigt engagemang i en trygg miljö.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en självklarhet inom hela vår verksamhet.

Tillsammans tar vi avstånd från och jobbar förebyggande mot all form av doping och fusk.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i vår verksamhet.

SweSports möjliggör träning, tävling, motion, rörelseglädje och engagemang i idrott och friluftsliv året runt.

Vision, Värdegrund, Verksamhetsidé SweSports Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Författare: Roger Strandberg