Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En trygg idrott är en idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga. En trygg idrott är en idrott där alla får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver alla känna till och arbeta utifrån vår värdegrund. Den bygger på våra fyra grundprinciper

  • utveckling och hållbarhet
  • glädje och gemenskap
  • demokrati och inkludering
  • rent spel.

Läs mer om vår värdegrund Länk till annan webbplats.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla - både barn, ungdomar och vuxna - ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Om värdegrunden bryts?

Är du orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig för verksamheten i föreningen. 

Förbundet

Om du av någon anledningar inte kan vända dig till föreningens styrelse kan du hör av dig till oss på förbundet. 

RF-SISU

Det går även bra att kontakt sitt RF-SISU-distrikt som kan hjälpa till att guida rätt och föra dialog med föreningen. 

Idrottsombudsmannen

Om ärendet varken kan hanteras av föreningen, förbundet eller RF-SISU-distriktet kan du kontakta idrottsombudsmannen. Idrottsombudsmannen kan exempelvis guida i frågor rörande polisanmälan.


Kontakta idrottsombudsmannen:
Telefon: 08-627 40 10
E-post: idrottsombudsmannen@rf.se

Läs mer om idrottsombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Visselblåsartjänst

Om du inte vågar vända dig till idrottsombudsmannen kan du vända dig till den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten där idrottsombudsmannen tar emot ärendet.


Läs mer om visselblåsartjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen

Kontakta polisen vid brott! Grundregeln är att idrottsrörelsen själva hanterar ärenden som bryter mot våra stadgar. Misstänker du brott ska du kontakta polisen och gäller det en orosanmälan vänder du dig till socialtjänsten. Om du är osäker kan idrottsombudsmannen rådgöra. 

Stödmaterial till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. RF har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett stödmaterial som hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från sitt RF-SIS- distrikt.

Ladda ner Skapa trygga idrottsmiljöer (pdf) Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-12-29

Författare: Roger Strandberg