Gå till innehåll
SWESKATING
SWESKATING

Friluftsliv

En ensam skridskoåkare på snöig is

Åka långfärdsskridskor är för många ett sätt att uppleva och upptäcka naturen. Att få ta på skridskorna en strålande vinterdag och glida fram över spegelblank is med solen i ansiktet är en svårslagen naturupplevelse.

Vad friluftsliv är och hur det utövas varierar från person till person. Formerna för friluftsliv utvecklas ständigt. En definition av friluftsliv som finns i förordningen om statsbidrag till friluftslivsorganisationer lyder:

”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

I SweSports stadgar står att förbundets ändamål bland annat är att skapa förutsättningar för utövande av våra idrotter i form av friluftsliv. Vi har många anslutna föreningar vars ändamål är att främja och möjliggöra medlemmarnas intresse för långfärdsskridskoåkning och friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv

Friluftslivet är en av Sveriges största folkrörelser som samlar omkring 1,8 miljoner medlemmar i 27 ideella organisationer där SweSports är en av dessa. Varje år genomförs mängder av friluftsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i föreningar runt om i landet. Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och välbefinnande.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation som samlar medlemsorganisationerna, verkar för friluftslivets utveckling samt fördelar de pengar ur statsbudgeten som ska gå till organiserat friluftsliv.

Mer hos Svenskt Friluftsliv Länk till annan webbplats.

Allemansrätten

En förutsättning för utövande av friluftsliv är tillgången till natur. Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i skog och mark. Det är en unik möjlighet som inte finns i så många länder. Allemansrätten är avgörande för möjligheten att bedriva friluftsliv.

Men trots sitt namn innebär inte allemansrätten bara rättigheter för dig som vistas i naturen. Den innebär också stora skyldigheter, eller "allemansvett". Vi behöver visa hänsyn till markägare, djuren, naturen och andra besökare. Allemansrättens viktigaste princip är: Inte störa – inte förstöra.

Publicerad: 2022-08-16

Senast uppdaterad: 2023-08-30

Författare: Roger Strandberg