Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Utskott

Arbetsutskott (AU)


Gustaf Åberg

Ordförande
E-post: gustaf.aberg@swesports.org

Pia Bergknut

Vice ordförande

Daniel Johnson

Ledamot

GS Anne Österberg

Adjungerad
E-post: anne.osterberg@swesports.org
Tel: +46 70-793 60 36

Huvuduppdrag AU

  • Besluta i ärenden som delegerats från FS.
  • Inom ramen för delegation besluta i frågor vilka är av sådan vikt eller ekonomisk betydelse att GS bör underställa dem för beslut i förtroendevalt organ.
  • Bistå GS i dennes operativa ansvar med samråd i olika frågor samt att i principiellt viktiga frågor (icke omfattande AU:s delegationsmandat) bereda ärenden till FS.

Marknad- och sponsorutskott (MOS)


Ordförandeposten tillsätt efter styrelsen möte den 26 maj 2024.

Daniel Cabelduc

Ordförande

Max Lauritzson

Ledamot
E-post: max.lauritzson@swesports.org

GS Anne Österberg

E-post: anne.osterberg@swesports.org
Tel: +46 70-793 60 36

Huvuduppdrag MOS

Stärka förbundets ekonomi. Strategiskt arbete för att se över möjligheterna att skapa ökade intäkter till förbundet.

  • Sponsorarbete i samråd med extern konsult.
  • Vid behov bistå operativ personal med projektansökningar.
  • Vid behov bistå operativ personal med projektrapporter.

Ekonomiutskott (EU)

Utskottet bemannas efter styrelsen möte den 26 maj 2024.

Daniel Johnson

Ordförande

Olle Söderberg

Ledamot

GS Anne Österberg

E-post: anne.osterberg@swesports.org
Tel: +46 70-793 60 36

Huvuduppdrag EU

Ekonomiska frågor kopplat till budget och ekonomiska uppföljningar.

  • I samråd med GS ta fram förslag till budget.
  • Bistå GS med kontinuerlig ekonomisk uppföljning.
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen hantera andra ekonomiska uppdrag.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-05-26

Författare: Roger Strandberg

Anne Österberg

Generalsekreterare