Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Utskott

Arbetsutskott (AU)


Mervi Karttunen

Ordförande
E-post: mervi.karttunen@swesports.org

Mikael Eriksson

Ledamot

Daniel Cabelduc

Ledamot

GS Anne Österberg

Adjungerad
E-post: anne.osterberg@swesports.org
Tel: +46 70-793 60 36

Huvuduppdrag AU

  • besluta i ärenden som delegerats från FS.
  • inom ramen för delegation besluta i frågor vilka är av sådan vikt eller ekonomisk betydelse att GS bör underställa dem för beslut i förtroendevalt organ.
  • bistå GS i dennes operativa ansvar med samråd i olika frågor samt att i principiellt.
  • viktiga frågor icke omfattande AU:s delegationsmandat bereda ärenden till FS.

Marknad- och Sponsorutskott (MOS)


Mervi Karttunen

Ordförande
E-post: mervi.karttunen@swesports.org

GS Anne Österberg

E-post: anne.osterberg@swesports.org
Tel: +46 70-793 60 36

Huvuduppdrag MOS

Stärka förbundets ekonomi. Strategiskt arbete för att se över möjligheterna att skapa ökade intäkter till förbundet.

  • Sponsorarbete i samråd med extern konsult
  • Vid behov bistå operativ personal med projektansökningar
  • Vid behov bistå operativ personal med projektrapporter

Ekonomiutskott (EU)


Mikael Eriksson

Ordförande

Fredrik Decker

Ledamot

GS Anne Österberg

E-post: anne.osterberg@swesports.org
Tel: +46 70-793 60 36

Huvuduppdrag EU

Ekonomiska frågor kopplat till budget, ekonomiska uppföljningar

  • I samråd med GS ta fram förslag till budget
  • Bistå GS med kontinuerlig ekonomisk uppföljning
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen hantera andra ekonomiska uppdrag

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2022-11-16

Författare: Roger Strandberg