Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Revisorer

Revisor

Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av en utsedd auktoriserad revisor. Valberedningen föreslår revisor och förbundsstämman väljer. Det ska även väljas en personlig ersättare till revisorn.

Åke Pettersson

Revisor.
E-post: ake.pettersson@revgamlastan.se

Felicia Krusell

Personlig ersättare revisor.

Verksamhetsrevisor

Förbundets verksamhetsrevisor (behöver inte vara auktoriserad) ska granska förbundets verksamhet så att den sköts på ett tillfredsställande sätt.

Det är verksamhetsrevisorn som bereder val av valberedning till förbundsmötet. Valberedningen föreslår verksamhetsrevisor och förbundsmötet väljer. Det ska även väljas en personlig ersättare.

Thomas Kleverman

Verksamhetsrevisor.
E-post: thomas@kleverman.com

Per-Arne Spiik

Personlig ersättare verksamhetsrevisor.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Författare: Roger Strandberg