Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Revisorer

Revisor

Revisorerna är förtroendevalda vilket innebär att dom är valda av förbundsmötet.

Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av en utsedd auktoriserad revisor.

Följande revisorer valdes vid förbundsmötet 2022.

Åke Pettersson

Revisor.
E-post: ake.pettersson@revgamlastan.se

Felicia Krusell

Personlig ersättare revisor.

Verksamhetsrevisor

Förbundets verksamhetsrevisor (behöver inte vara auktoriserad) ska granska förbundets verksamhet så att den sköts på ett tillfredsställande sätt.

Det är verksamhetsrevisorn som bereder val av valberedning till förbundsmötet. Valberedningen föreslår verksamhetsrevisor och förbundsmötet väljer. Det ska även väljas en personlig ersättare.

Thomas Kleverman

Verksamhetsrevisor. (lämnade sitt uppdrag i januari 2024, pga personliga skäl)
E-post: thomas@kleverman.com

Per-Arne Spiik

Personlig ersättare verksamhetsrevisor.

Revisorernas uppdrag enligt stadgarna. Pdf, 72.3 kB.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-01-21

Författare: Roger Strandberg

Anne Österberg

Generalsekreterare