Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Text

Elitkommittén

EK:s huvuduppdrag är att leda, företräda, stödja och organisera förbundets elitverksamhet. Förbundsstyrelsen fastställer särskild instruktion för kommittén. Ordförande i kommittén ska vara ledamot av förbundsstyrelsen. Övriga ledamöter i EK utses av kommittéordförande i samråd med GS.

Följande personer arbeter i SweSports Elitkommitté (EK)

Daniel Cabelduc

Ordförande
E-post: isurefereedaniel@gmail.com

Erik Zachrisson

Ledamot

Cornelia Andersson

Ledamot

Johan Ahlberg

Ledamot

Anne Forsell

Ledamot

Mattias Hadders

Adjungerad, föredragande och administrativt stöd


Läs mer om EK:s uppdrag och arbete.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-01-21

Författare: Roger Strandberg

Anne Österberg

Generalsekreterare